Cjenik radova za izvedbu kućnih priključaka

Troškovnik – ponuda za izvedbu priključaka na javni sustav vodoopskrbe i javni sustav odvodnje izrađuje se sukladno cijenama iz ovog cjenika, a prema predviđenim količinama materijala, radova i usluga.

Obračun radova vrši se prema stvarno izvedenim količinama.
Više o tome na stranicama Priključak na javnu vodoopskrbu i Priključak na javnu odvodnju.

 

Skip to content