Dana 02.12.2014. god., održana je sjednica Nadzornog odbora, sa sljedećim DNEVNIM REDOM :

  1. Izvod iz Zapisnika sa 10. sjednice Nadzornog odbora
  2. Izvješće o prodaji udjela u društvu Međimurska hidrogradnja d.o.o. po raspisanom  oglasu o prodaji i donošenje nove odluke o prodaji udjela i objavi novog oglasa o  prodaji.
  3. Sazivanje Skupštine Društva
Skip to content