Dana 10.12.2015. god., održana je sjednica Nadzornog odbora, sa sljedećim DNEVNIM REDOM :

  1. Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
  2. Rebalans Plana poslovanja za 2015. god. – usvojeno
  3. Rebalans Plana prikupljanja i trošenja sredstava naknade za razvoj na uslužnom području za 2015. god. – usvojeno
Skip to content