Dana 13.01.2015. god., održana je sjednica Nadzornog odbora, sa sljedećim DNEVNIM REDOM :

  1. Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
  2. Izvješće o prodaji udjela u društvu Međimurska hidrogradnja d.o.o. i suglasnost na Odluku direktora Društva o vrijednosnom usklađenju ulaganja u društvo Međimurska hidrogradnja d.o.o – usvojeno
  3. Suglasnost na Plan poslovanja za 2015. god. – usvojeno
  4. Suglasnost na Plan prikupljana i trošenja sredstava naknade za razvoj na uslužnom području za 2015. god. – usvojeno
  5. Produženje akcijskih uvjeta plaćanja izvođenja priključka na vodoopskrbni sustav i sustav odvodnje – usvojeno
  6. Izmjena Ugovora o radu, pravima, obvezama i plaći direktora društva – usvojeno