1. Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
  2. Izvješće o psolovanju za I.-VI. mj. 2014. godine – usvojeno
  3. Izvješće o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj na uslužnom području za razdoblje od 01.01.2014. – 30.06.2014. godine – usvojeno
  4. Odluka o prodaji udjela u društvu Međimurska hidrogradnja d.o.o. – usvojeno
  5. Zaključak o obročnom plaćanju duga Općine Donji Kraljevec – usvojeno
  6. Odluka za provedbu investicija – usvojeno
Skip to content