Dana 19.05.2014. god., održana je sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o., sa sljedećim DNEVNIM REDOM:

 1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
 2. Donošenje odluke o prihvaćanju Godišnjeg izvješća poslovanja i financijskih izvješća za 2013. god. – usvojeno
 3. Donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća Uprave o stanju Društva za 2013. godinu – usvojeno
 4. Donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća ovlaštenog revizora o realnosti i objektivnosti financijskih izvještaja Društva za 2013. godinu – usvojeno
 5. Utvrđivanje odluke o uporabi dobiti Društva za 2013. godinu –usvojeno
 6. Utvrđivanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2013. godinu i o svom radu – usvojeno
 7. Izbor revizora Društva za 2014. god. – usvojeno
 8. Izvješće o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj od 01.01.2013. –  31.12.2013. god. – usvojeno
 9. Izvješće o stanju EU-projekata i investicija sustava odvodnje na području Međimurske Županije – usvojeno
 10. Prijedlog Odluke o podjeli poslovnog udjela člana Društva Općine Mala Subotica na dva udjela – usvojeno
 11. Suglasnost na Kolektivni ugovor za Međimurske vode d.o.o. – usvojeno
 12. Suglasnost na Odluku o primjeni računovodstvene politike – usvojeno
 13. Izmjena i dopuna Odluke o prodaji udjela u društvu Međimurska hidrogradnja d.o.o. – usvojeno
Skip to content