Dana 21.11.2016. god., održana je sjednica Nadzornog odbora, sa sljedećim DNEVNIM REDOM :

  1. Usvajanje zapisnika sa 24. sjednice Nadzornog odbora  – usvojeno
  2. Izvješće o poslovanju za I. – IX. mj. 2016. god.  – usvojeno
  3. Izvješće o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj na uslužnom području od 01.01.2016. – 30.09.2016. god. – usvojeno
Skip to content