Dana 28.04.2015. god., održana je sjednica Nadzornog odbora, sa sljedećim DNEVNIM REDOM :

  1. Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
  2. Donošenje odluke o prihvaćanju Godišnjeg izvješća poslovanja i financijskih izvješća za 2014.god., i izvješća Uprave o stanju Društva za 2014. god. – usvojeno
  3. Donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća ovlaštenog revizora o realnosti i objektivnosti financijskih izvještaja Društva za 2014. godinu – usvojeno
  4. Utvrđivanje odluke o pokriću gubitka Društva za 2014. godinu – usvojeno
  5. Utvrđivanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2014. godinu i o svom radu – usvojeno
  6. Izvješće o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj od 01.01.2014. – 31.12.2014. god – usvojeno
  7. Prijedlog za izmjenu i dopunu Društvenog ugovora Međimurskih voda d.o.o. – usvojeno
Skip to content