Istraživanje kvalitete vode za ljudsku potrošnju iz aparata za vodu

Zanimljivo istraživanje o kvaliteti vode za ljudsku potrošnju iz aparata za vodu (galon) prezentiran na stručnom skupu Voda i javna vodoopskrba, 2016.u Murteru.
Cijeli rad dostupan je na sljedećoj poveznici: 

Pracenje mikrobioloskih i kemijskih parametara izvorske vode na uredaju za hladenje vode (cooleru) kroz period od 45 dana bez izmjene galona

Skip to content