Javni natječaj – zakup nekretnina radi košnje trave i za poljoprivredne svrhe

MEĐIMURSKE VODE d.o.o. raspisuju JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP NEKRETNINA U VLASNIŠTVU MEĐIMURSKIH VODA d.o.o. – zemljište se daje u zakup radi košnje trave i u poljoprivrede svrhe na rok od 5 godina – zemljište kod crpilišta Nedelišće.

Javni natječaj za zakup (PDF)

Skip to content