Javni oglas

Međimurske vode d.o.o., u suradnji sa Hrvatskim vodama, a u interesu Republike Hrvatske, prilaze realizaciji projekta izgradnje odvodnog sustava sanitarnih otpadnih voda naselja Općine Podturen – III FAZA – NASELJA FERKETINEC, MIKLAVEC, LONČAREVO.

POZIVAJU SE VLASNICI I OSOBE KOJE IMAJU PRAVNI INTERES da sa Međimurskim vodama d.o.o. Čakovec kao korisnikom služnosti (nepotpuno izvlaštenje), zaključe ugovore o osnivanju prava služnosti temeljem procijenjene vrijednosti nekretnina.

Javni oglas

Skip to content