Javni oglas – osnivanje prava služnosti

Međimurske vode d.o.o., u suradnji sa Hrvatskim vodama, a u interesu Republike Hrvatske, prilaze realizaciji projekta izgradnja kanalizacijske mreže razdjelnog tipa odvodnje u naseljima Mala Subotica, Palovec, Strelec i Držimurec u sklopu aglomeracije Podturen – PS 5.

Javni oglas

Skip to content