JAVNI OGLAS – PONUDA ZA OSNIVANJE PRAVA SLUŽNOSTI NA ZEMLJIŠTU

Međimurske vode d.o.o., u suradnji sa Hrvatskim vodama, a u interesu Republike Hrvatske, prilaze realizaciji projekta izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda – aglomeracije Mursko Središće (II. etapa) – naselje Selnica. POZIVAJU SE VLASNICI I OSOBE KOJE IMAJU PRAVNI INTERES da sa Međimurskim vodama d.o.o. Čakovec kao korisnikom služnosti (nepotpuno izvlaštenje), zaključe ugovore o osnivanju prava služnosti temeljem procijenjene vrijednosti nekretnina.

JAVNI OGLAS (PDF)

Skip to content