JAVNI OGLAS (PONUDA ZA OSNIVANJE PRAVA SLUŽNOSTI NA ZEMLJIŠTU)

Međimurske vode d.o.o., u suradnji sa Hrvatskim vodama, a u interesu Republike Hrvatske, prilaze realizaciji projekta izgradnja sanitarne kanalizacijske mreže naselja Gardinovec u sklopu aglomeracije Podturen.
Za izgradnju sanitarne kanalizacijske mreže naselja Gardinovec u sklopu aglomeracije Podturen izdana je Lokacijska dozvola, KLASA: UP/I-350-05/18-01/000017, URBROJ: 2109/1-09-1/01-19-0010 od dana 19. veljače 2019. godine u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije.

POZIVAJU SE VLASNICI I OSOBE KOJE IMAJU PRAVNI INTERES da sa Međimurskim vodama d.o.o. Čakovec kao korisnikom služnosti (nepotpuno izvlaštenje), zaključe ugovore o osnivanju prava služnosti temeljem procijenjene vrijednosti nekretnina.

JAVNI OGLAS – ponuda za osnivanje prava služnosti na zemljištu

Skip to content