JAVNI OGLAS (PONUDA ZA STJECANJE PRAVA VLASNIŠTVA NEKRETNINE)

Međimurske vode d.o.o., u suradnji sa Hrvatskim vodama, a u interesu Republike Hrvatske, prilaze realizaciji projekta AGLOMERACIJA DONJA DUBRAVA – izgradnja kolektorskog sustava “Prelog – Donja Dubrava – Kotoriba” za područje naselja Cirkovljan, Draškovec, Hemuševec, Oporovec, Čukovec, Donji Mihaljevec, Sveta Marija, Donji Vidovec, Donja Dubrava, Kotoriba.

POZIVAJU SE VLASNICI I OSOBE KOJE IMAJU PRAVNI INTERES da sa Međimurskim vodama d.o.o. Čakovec kao korisnikom izvlaštenja (potpuno izvlaštenje), zaključe ugovore o stjecanju prava vlasništva.

JAVNI OGLAS AGLOMERACIJA DONJA DUBRAVA – POTPUNO IZVLAŠTENJE CS

 

 

 

Skip to content