Javni oglas za aglomeraciju Donja Dubrava

 Temeljem članka 30. stavak 1. alineja prva i članka 32. stavak 2. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade („Narodne novine“ 74/2014) Međimurske vode d.o.o. Čakovec objavljuju sljedeći

Javni oglas za aglomeraciju Donja Dubrava

Skip to content