Integrirani sustav kvalitete (ISK) društva Međimurske vode d.o.o.


Referentne norme za uspostavu Integriranog sustava kvalitete su sljedeće međunarodne norme:
1) HRN EN ISO 9001:2015, Sustavi upravljanja kvalitetom – Zahtjevi, (ISO 9001)
2) HRN EN ISO 14001:2015, Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu, (ISO 14001)

3) HRN EN ISO 22000:2006, Sustavi upravljanja sigurnošću hrane – Zahtjevi za svaku organizaciju u lancu hrane, (ISO 22000)

PR-SU-1 Priručnik Integriranog sustava kvalitete

PR-SU-2 Politika Integriranog sustava kvalitete

Izvještaj o upravljanju okolišem za 2019


Akreditacija

Međimurske vode d.o.o. , odsjek „Laboratorij za ispitivanje nepropusnosti i TV inspekcijsko snimanje“ akreditirani je ispitni laboratorij prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017 od strane Hrvatske akreditacijske agencije u području opisanom u prilogu Potvrde o akreditaciji broj 1520.

Akreditacijski simbol