MEĐIMURSKE VODE potpisale tri vrijedna ugovora o financiranju iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske

Međimurske vode d.o.o. Čakovec sklopile su ovih dana tri vrijedna ugovora o financiranju u sklopu natječaja iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske, tip operacije 7.2.1. „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda“.
Dana 05.09.2017. u Zagrebu u prostorijama Ministarstva poljoprivrede, ravnateljica Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvo i ruralni razvoj, gđa Matilda Copić i direktor Međimurskih voda Vladimir Topolnjak, dipl.ing. svećano su potpisali ugovore o financiranju projekata, uz prisustvo državne tajnice Ministarstva poljoprivrede Marije Vučković, za slijedeće projekte:

  • Rekonstrukcija vodovodne mreže od vodospreme Železna Gora do precrpne stanice Urban
  • Izgradnja sanitarne kanalizacijske mreže naselja Čehovec
  • Produžetak vodovodne mreže u zoni Križopotje u Orehovici.

DSC_0386_2

Sredstva potpore ovim ulaganjima osigurana su iz proračuna Europske Unije i državnog proračuna Republike Hrvatske od čega Europska Unija sudjeluje s 85 % udjela, a Republika Hrvatska s 15 % udjela, što znači da intenzitet potpore iznosi do 100% od ukupno prihvatljivih troškova.

G_1_2

Projektom rekonstrukcije vodovodne mreže od vodospreme Železna Gora do precrpne stanice Urban u vrijednosti od 2.380.000 kn, značajno će se unaprijediti vodoopskrbni sustav u Općini Štrigova, kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe za naselja Železna Gora, Sveti Urban, Martinuševec, Robadje i Stanetinec, u smislu osiguranja potrebnih količina vode za precrpnu stanicu i zadovoljavajuću vodoopskrbu te znatno poboljšanje dosadašnjih hidrauličkih odnosa i osiguranje povoljnijeg pritiska u mreži. Time će se omogućiti osiguranje zdrave pitke vode i sigurnosti vodoopskrbe, a u konačnici i doprinos očuvanju zdravlja i održivom razvoju ovog kraja.

CE_1_2

Projektom izgradnje sanitarne kanalizacijske mreže naselja Čehovec, u vrijednosti 5.822.044,04 kn, koji je pred završetkom, ovim će se ugovorom osigurati financiranje sredstava za dovršetak kanalizacijske mreže naselja Čehovec i priključenja na Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Donji Kraljevec kao i financiranje udjela Grada Preloga. Projektom će se omogućiti priključenje domaćinstava i poslovnih prostora na javni sustav odvodnje, za oko 720 stanovnika, u svrhu osiguravanja pravilnog zbrinjavanja otpadnih voda. Projekt doprinosi zaštiti okoliša, zaštiti voda i održivom razvoju Grada Preloga.

OR_4_2
Gospodarska zona Križopotje u Orehovici

Provest će se i projekt izgradnje produžetka vodovodne mreže u zoni Križopotje u Orehovici, u vrijednosti 342.000 kn za gradnju nove javne (ulične) vodovodne mreže u zoni Križopotje u dužini 1.085 m, radi osiguranja zdrave pitke vode i sigurnosti vodoopskrbe naselja Orehovica te kao doprinos očuvanju zdravlja i održivom razvoju Općine Orehovica.

Skip to content