ZAPOČINJU RADOVI NA REKONSTRUKCIJI DIJELA MAGISTRALNOG VODOVODA ČAKOVEC -JUG

Međimurske vode d.o.o. Čakovec pristupaju radovima na rekonstrukciji magistralnog vodovoda Čakovec -jug, koji prolazi kroz Ulicu Putjane,  Milke Trnine te dio južnog dijela Travničke ulice.

Planirani početak radova je ožujak 2023. godine dok je završetak predviđen do sredine rujna 2023. godine.

Predviđa se izvesti rekonstrukcija magistralnog vodovoda Čakovec – jug,  u ukupnoj duljini od 1.529 m  te 8 novih zasunskih okana. Postojeće dotrajale AC cijevi profila DN 225  i DN 110 mm zamijeniti će se PE-HD cijevima profila DN 225 i DN 110 mm. U sklopu rekonstrukcije izvršiti će se prespajanje postojećih vodovodnih priključaka na novoizvedeni cjevovod. Rekonstrukcija vodovoda je predviđena po novoj trasi, načelno položenoj u trupu prometnog traka prometnice, odnosno u pješačko biciklističkoj stazi te jednim manjim dijelom u zelenom pojasu, a sve iz razloga što postojeći magistralni cjevovod mora biti u funkciji  za cijelo vrijeme radova na rekonstrukciji magistralnog cjevovoda.   

Izvođač radova na projektu je tvrtka Tegra d.o.o. Čakovec, a stručni nadzor nad izvođenjem radova provodi Rok Magdalenić, mag ing. aedif. (NORD-ING d.o.o.  Čakovec)

Ukupna vrijednost investicije iznosi cca. 328.000 €.

Skip to content