Dana 31.08.2022. godine održana je 13. sjednica Nadzornog odbora MEĐIMURSKIH VODA d.o.oČakovec, te su donijete slijedeće odluke:

D N E V N I   R E D

  1. Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
  2. Izvješće o poslovanju za I. – VI. mj. 2022. godine – usvojeno
  3. Ostala pitanja – utvrđuju se socijalni kriteriji za otpis dugovanja korisnicima vodnih usluga prilikom reklamacija zbog nekontrolirane potrošnje vodnih usluga u skladu s Dopunom Odluke o utvrđivanju postupka i primjeni kriterija prilikom reklamacija korisnika vodnih usluga zbog nekontrolirane potrošnje vodnih usluga, br. POP-255/2022, koje Dopune će  Uprava društva potpisati s 01.09.2022. 
Skip to content