Dana 19.12.2022. godine (ponedjeljak), s početkom u 10,00 sati održana je 15. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. Čakovec, te su donijete sljedeće odluke

D N E V N I   R E D

 1. Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
 2. Davanje suglasnosti na Rebalans plana poslovanja Međimurskih voda d.o.o. za 2022. godinu – usvojeno
 3. Davanje suglasnosti na Plan poslovanja Međimurskih voda d.o.o. za 2023. godinu – usvojeno
 4. Davanje suglasnosti na II. izmjene i dopune Poslovnog plana Međimurskih voda d.o.o. za razdoblje od 2021. – 2024. godine – usvojeno
 5. Davanje suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zaštiti izvorišta Nedelišće, Prelog i Sveta Marija – usvojeno
 6. Davanje suglasnosti na Cjenik izvođenja kućnih priključaka na javni sustav vodoopskrbe i odvodnje – usvojeno
 7. Donošenje Odluke o uvjetima plaćanja priključaka na javni sustav vodoopskrbe i odvodnje – usvojeno
 8. Pregled stanja pripreme izgradnje sustava solarnih elektrana Međimurskih voda – prihvaća se
 9. Izvješće o stanju projekata iz Programa gradnje komunalnih vodnih građevina na dan 14.12.2022. – prihvaća se
 10. Odluka o organizacijskom ustrojstvu Međimurskih voda d.o.o. – prihvaća se
 11. Ostala pitanja
Skip to content