Nova cijena vodnih usluga

Hrvatski sabor na sjednici 29. studenog 2013. god., donio je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, a koji je objavljen u Narodnim novinama br. 160/2013 i koji se primjenjuje od 01.01.2014. godine.
U skladu sa Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, porez na dodanu vrijednost (PDV) obračunava se za vodne usluge po stopi od 13% umjesto dosadašnjih 10%. 
Slijedom navedenog, od 01.01.2014. god., primjenjuje se nova cijena vodnih usluga

Skip to content