Nova ulaganja u vodoopskrbu

U skladu s potpisanim ugovorom o dodjeli  bespovratnih sredstava, ugovorom o sufinanciranju i ugovorom o partnerstvu, Međimurske vode su početkom siječnja 2016. godine pokrenule proceduru javne nabave za ugovaranje planiranih radova za Projekt ”Rekonstrukcija i dogradnja dijela vodoopskrbnog sustava Međimurske županije”. U sufinanciranju Projekta sudjeluju Europska unija sa 65 posto, a Hrvatske vode sa 25 posto. Nakon provedene javne nabave odabrani su najpovoljniji izvođači, te su u ponedjeljak, 11. travnja 2016. godine, u Međimurskim vodama d.o.o. potpisani Sporazumi sa:
  • tvrtkom ĐURKIN d.o.o. Čakovec za radove na rekonstrukciji magistralnog vodovoda Nedelišće – Savska Ves, na iznos od 4.445.734,03 kn, bez PDV-a i rekonstrukciji magistralnog vodovoda Prekopa – Donji Koncovčak, na iznos 2.413.591,63 kn, bez PDV-a. Ukupna vrijednost Sporazuma iznosi  6.859.325,66 kn (bez PDV-a), od čega Međimurske vode osiguravaju iznos od 10 posto iz sredstava amortizacije. Rekonstrukcijom magistralnog cjevovoda Nedelišće – Savska Ves i spojnih cjevovoda na vodocrpilištu Nedelišće (DN 160 – 600, l =2.840 m) predviđa se zamjena dotrajalih AC i PVC cijevi s cijevima od adekvatnijeg materijala ( ductil – nodularni lijev ) radi poboljšanja i sigurnosti vodoopskrbe, i to prvenstveno Grada Čakovca s širom okolicom. Mijenja se glavni cjevovod prema Čakovcu i to najveći profil (600 mm) u Međimurju. Rekonstrukcijom magistralnog cjevovoda Prekopa – Donji Koncovčak – II. faza (DN 160 – 200, l= 3.870 m,) predviđa se zamjena dotrajalih cijevi koje su uzrok većeg broja kvarova, a čime će se postići veća sigurnost i kvaliteta vodoopskrbe područja Općine Štrigova i Selnica. Radove se planira izvoditi u koordinaciji sa Županijskom upravom za ceste, u čijoj se nadležnosti nalazi ova cesta, a koja je predviđena za rekonstrukciju i u čijem se koridoru nalazi planirana trasa rekonstrukcije magistralnog vodovoda.  
  • zajednicom ponuditelja MEĐIMURSKA HIDROGRADNJA d.o.o. Savska Ves i AQUATEHNIKA d.o.o. Varaždin za radove na rekonstrukciji magistralnog vodovoda  uz Dravu – III. faza (5.242.731,06 kn, bez PDV-a) i produžetku vodovodne mreže u Donjem Koncovčaku (488.518,44 kn, bez PDV-a). Ukupna vrijednost Sporazuma iznosi 5.731.249,50 kn (bez PDV-a), od čega Međimurske vode osiguravaju iznos od 10 posto iz sredstava amortizacije za rekonstrukciju magistralnog vodovoda uz Dravu, III. faza, a Općina Selnica 10 posto za produžetak vodovodne mreže u Donjem Koncovčaku.
 
Rekonstrukcija magistralnog cjevovoda uz Dravu, III.faza (DN 75-250, l=8.400 m) predviđena je zbog učestalih puknuća cjevovoda koji je izveden od PVC cijevi, te će se isti rekonstruirati s cijevima od adekvatnijeg materijala (ductil – nodularni lijev), radi poboljšanja i sigurnosti vodoopskrbe predmetnog područja te povezivanja I. i IV. vodoopskrbne zone.
Izgradnjom produžetka vodovodne mreže na tzv. Kardinalovom bregu u Donjem Koncovčaku (DN 110, l= 1.300 m) omogućiti će se priključenje na vodovod svih korisnika s tog područja.    
Krajnji rok provedbe Projekta 31.12.2016. godine je izazov za izvođače i investitora ali je to uvjet za povlačenje sredstava sa EU i državne razine.
 U rekonstrukcije vodoopskrbe Međimurske vode vrše stalna ulaganja od 1990. godine, kako bi se povećavala kvaliteta i sigurnost vodoopskrbe. U 2015. godini rekonstruirano je cca 4 km cjevovoda sa priključcima, ukupne vrijednosti 3,9 mil kuna iz sredstava amortizacije. Rekonstruirani su najstariji dijelovi mreže, a vezano na radove na izgradnji sustava odvodnje i uređenja prometnica. Radovi su se izvodili u Čakovcu (Ulica ZAVNOH-a, raskrižje I. Sokača i T. Goričanca, raskrižje Svetojelenske i J. Gotovca, dio ulice I.G. Kovačića, dio ulice Dr. A. Starčevića), u  Novom Selu Rok (Ulica V. Nazora), u Dragoslavcu, u Lopatincu (ulice Vinogradska, E. Kardelja, V. Nazora), u Brezju te u Kuršancu (Glavna ulica).
Ukupna ulaganja iz amortizacije Međimurskih voda u rekonstrukcije vodovoda i priključaka u 2016. godini planiraju se u visini cca 8,1 mil kuna čime se prije svega želi povećati sigurnost vodoopskrbe, a eventualni prekidi u vodoopskrbi svesti na najmanju moguću mjeru.
11.4.2016

Skip to content