Dana 20.12. 2021. i 21.12.2021. godine održana je 5. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Usvajanje zapisnika sa 04. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
 2. Suglasnost na Plan poslovanja Međimurskih voda d.o.o. za 2022. godinu – usvojeno
 3. Suglasnost na I. izmjene i dopune Poslovnog plana Međimurskih voda d.o.o. za razdoblje od 2021. – 2024. godine – usvojeno
 4. Utvrđivanje prijedloga izmjene Odluke o naknadi za razvoj – usvojeno
 5. Donošenje Odluke o uvjetima plaćanja priključaka na vodoopskrbni sustav i sustav odvodnje – usvojeno
 6. Ostala pitanja
 7. Razgovori sa kandidatima za izbor i imenovanje direktora Međimurskih voda d.o.o.

Dana 09.12.2021. godine održana je 4. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Usvajanje zapisnika sa 03. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
 2. Rebalans Plana poslovanja za 2021. godinu – usvojeno
 3. Rebalans Plana prikupljanja i trošenja sredstava zajedničkog dijela naknade za razvoj za 2021. godinu – usvojeno
 4. Otvaranje zamolbi koje su pristigle na javni natječaj za izbor i imenovanje direktora Društva
 5. Ostala pitanja

 


Dana 16.11.2021. godine održana je 3. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
 2. Obavijest svim članovima Nadzornog odbora o danoj ostavci Uprave društva – direktora
 3. Odluka o sporazumnom raskidu Ugovora o radu, pravima, obvezama i plaći direktora Društva – usvojeno
 4. Imenovanje Uprave društva – direktora, na razdoblje do izbora i imenovanja Uprave društva temeljem javnog natječaja – imenovana Biserka Mavrin-Veinović, dipl.iur.
 5. Odluka o primopredaji dužnosti – usvojeno
 6. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za Upravu društva – direktora – usvojeno
 7. Ostala pitanja

 


 

Dana 20.10.2021. godine održana je 2. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Usvajanje zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
 2. Izvješće o polugodišnjem ostvarenju plana poslovanja za 2021. godinu –nije usvojeno
 3. Davanje suglasnosti na potpisivanje Sporazuma o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za Međimurske vode d.o.o. – suglasnost dana
 4. Ostala pitanja

 


 

Dana 04.10.2021. godine održana je 1. (konstituirajuća) sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Konstituiranje Nadzornog odbora: izbor predsjednika/ce i zamjenika/ce predsjednika/ce Nadzornog odbora – za predsjednika Nadzornog odbora izabran je Nikola Hren, za zamjenika predsjednika izabran je Josip Zorčec.

 


Dana 09.07.2021. godine održana je 27. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Usvajanje zapisnika sa 26. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
 2. Četverogodišnje izvješće o radu Nadzornog odbora i donesenim odlukama u razdoblju od 26.07.2017. – 26.07.2021. .– usvojeno
 3. Ostala pitanja

 


 

Dana 07.05.2021. godine održana je 26. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Usvajanje zapisnika sa 25. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
 2. Izbor i imenovanje direktora društva Međimurske vode d.o.o. – za direktora Međimurskih voda d.o.o. izabran je i imenovan Vladimir Topolnjak, dipl.ing.– usvojeno
 3. Ostala pitanja

 


Dana 08.04.2021. godine održana je 25. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Usvajanje zapisnika sa 24. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
 2. Donošenje odluke o prihvaćanju Godišnjeg izvješća poslovanja i financijskih izvješća za 2020.godinu, sa uključenim Izvješćem Uprave o stanju Društva za 2020. godinu – usvojeno
 3. Donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća ovlaštenog revizora o realnosti i objektivnosti financijskih izvještaja Društva za 2020. godinu – usvojeno
 4. Utvrđivanje odluke o uporabi dobiti Društva za 2020. godinu – usvojeno
 5. Utvrđivanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2020. godinu i o svom radu – usvojeno
 6. Izvješće o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj na uslužnom području od 01.01.2020. – 31.12.2020. godine – usvojeno
 7. Izbor revizora Društva za 2021. godinu i davanje suglasnosti na sklapanje ugovora o uslugama financijske revizije za 2021. – usvojeno
 8. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje direktora društva Međimurske vode d.o.o. ( obrazloženje i prijedlog odluke dostavlja se u privitku ) – usvojeno
 9. Ostala pitanja

 


Dana 18.12.2020. godine održana je 24. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Usvajanje zapisnika sa 23. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
 2. Suglasnost na Plan poslovanja Međimurskih voda d.o.o. za 2021. godinu – usvojeno
 3. Suglasnost na Plan prikupljanja i trošenja sredstava zajedničkog dijela naknade za razvoj za 2021. godinu – usvojeno
 4. Suglasnost na Poslovni plan Međimurskih voda d.o.o. za razdoblje od 2021 – 2024. godine – usvojeno
 5. Utvrđivanje prijedloga Odluke o naknadi za razvoj – usvojeno
 6. Utvrđivanje prijedloga Općih uvjeta isporuke vodnih usluga – usvojeno
 7. Donošenje Odluke o uvjetima plaćanja priključaka na vodoopskrbni sustav i sustav odvodnje – usvojeno
 8. Ostala pitanja

Dana 24.11.2020. održana je 23. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda sa sljedećim DNEVNIM REDOM:

 1. Usvajanje zapisnika sa 22. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
 2. Izvješće o poslovanju za I. – IX. mj. 2020. godine – usvojeno
 3. Izvješće o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj na uslužnom području od 01.01.2020. – 30.09.2020. godine – usvojeno
 4. Rebalans Plana poslovanja za 2020. godinu – usvojeno
 5. Rebalans Plana prikupljanja i trošenja sredstava naknade za razvoj na uslužnom području za 2020. – usvojeno
 6. Ostala pitanja

 


Dana 27.08.2020. održana je 22. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda sa sljedećim DNEVNIM REDOM:

 1. Usvajanje zapisnika sa 21. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
 2. Izvješće o poslovanju za I. – VI. mj. 2020. god. – usvojeno
 3. Izvješće o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj na uslužnom području od 01.01.2020. – 30.06.2020. godine – usvojeno
 4. Ostala pitanja

 


Dana 15.07.2020. održana je 21. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda sa sljedećim DNEVNIM REDOM:

 1. Usvajanje zapisnika sa 20. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
 2. Donošenje Plana poslovanja Međimurskih voda d.o.o. za razdoblje od 2020. – 2023. godine – usvojeno
 3. Davanje suglasnosti na izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za Međimurske vode d.o.o. – usvojeno
 4. Davanje suglasnosti na otuđenje 86 dionica Agromeđimurja d.d. Čakovec – usvojeno
 5. Informacija o opozivu i prijedlogu novog člana Nadzornog odbora iz 2. grupe JLS koje prema Društvenom ugovoru imenuju svojeg člana u Nadzorni odbor, a čine ju: Općina Šenkovec, Grad Mursko Središće, Općina Sveti Martin na Muri, Općina Selnica, Općina Sveti Juraj na Bregu, Općina Štrigova i Općina Gornji Mihaljevec
 6. Ostala pitanja

 


Dana 30.04.2020. održana je 20. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda sa sljedećim DNEVNIM REDOM:

 1. Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
 2. Donošenje odluke o prihvaćanju Godišnjeg izvješća poslovanja i financijskih izvješća za 2019.godinu, sa uključenim Izvješćem Uprave o stanju Društva za 2019. godinu – usvojeno
 3. Donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća ovlaštenog revizora o realnosti i objektivnosti financijskih izvještaja Društva za 2019. godinu – usvojeno
 4. Utvrđivanje odluke o uporabi dobiti Društva za 2019. godinu – usvojeno
 5. Utvrđivanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2019. godinu i o svom radu – usvojeno
 6. Izvješće o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj na uslužnom području od 01.01.2019. – 31.12.2019. godine – usvojeno
 7. Izbor revizora Društva za 2020. godinu i davanje suglasnosti na sklapanje ugovora o uslugama financijske revizije za 2020. – usvojeno
 8. Ostala pitanja

Dana 09.04.2020. održana je 19. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda sa sljedećim DNEVNIM REDOM:

 1. Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
 2. Informacija o održanoj Skupštini društva Međimurske vode d.o.o. Čakovec, dana 26.03.2020. glasovanjem u pisanom obliku – informacija dana
 3. Biranje zamjenika predsjednika Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. – usvojeno
 4. Donošenje izmjena i dopuna Poslovnika o radu Nadzornog odbora – usvojeno
 5. Raspoređivanje zaposlenika za obavljanje poslova interne kontrole – usvojeno
 6. Darovanje zemljišta Općini Strahoninec radi izgradnje pristupnog puta za lokaciju Vodoopskrbe i odvodnje, Kolodvorska 42, Strahoninec, prilaz iz Zapadne ulice u Čakovcu – usvojeno
 7. Ostala pitanja

Dana 31.01.2020. održana je 18. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda sa sljedećim DNEVNIM REDOM:

 1. Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
 2. Suglasnost na Plan poslovanja za 2020. godinu – usvojeno
 3. Plan prikupljanja i trošenja sredstava naknade za razvoj na uslužnom području za 2020. godinu – usvojeno
 4. Ostala pitanja

Dana 27.12.2019. održana je 17. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda sa sljedećim DNEVNIM REDOM:

 1. Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno, uz ispravku
 2. Rebalans Plana poslovanja za 2019. godinu – usvojeno
 3. Rebalans Plana prikupljanja i trošenja sredstava naknade za razvoj na uslužnom području za 2019. – usvojeno
 4. Donošenje Odluke o uvjetima plaćanja priključaka na vodoopskrbni sustav i sustav odvodnje – usvojeno
 5. Ostala pitanja

 


Dana 28.11.2019. održana je 16. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda sa sljedećim DNEVNIM REDOM:

 1. Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
 2. Izvješće o poslovanju za I. – IX. mj. 2019. god. – usvojeno
 3. Izvješće o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj na uslužnom području od 01.01.2019. – 30.09.2019. godine – usvojeno
 4. Davanje suglasnosti na izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za Međimurske vode d.o.o. – suglasnost dana
 5. Ostala pitanja

 


 

Dana 19.08.2019. održana je 15. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda sa sljedećim DNEVNIM REDOM:

 1. Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
 2. Izvješće o poslovanju za I. – VI. mj. 2019. god. – usvojeno
 3. Izvješće o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj na uslužnom području od 01.01.2019. – 30.06.2019. godine – usvojeno
 4. Ostala pitanja

 


Dana 18.04.2019. održana je 14. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda sa sljedećim DNEVNIM REDOM:

 1. Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
 2. Donošenje odluke o prihvaćanju Godišnjeg izvješća poslovanja i financijskih izvješća za 2018.godinu, sa Izvješćem Uprave o stanju Društva za 2018. godinu – usvojeno
 3. Donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća ovlaštenog revizora o realnosti i objektivnosti financijskih izvještaja Društva za 2018. godinu – usvojeno
 4. Utvrđivanje odluke o uporabi dobiti Društva za 2018. godinu – usvojeno
 5. Utvrđivanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2018. godinu i o svom radu – usvojeno
 6. Izvješće o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj na uslužnom području od 01.01.2018. – 31.12.2018. godine – usvojeno
 7. Izbor revizora Društva za 2019. godinu – usvojeno
 8. Ostala pitanja

Dana 28.01.2019. održana je 13. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda sa sljedećim DNEVNIM REDOM:

 1. Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
 2. Suglasnost na Plan poslovanja za 2019. godinu – usvojeno
 3. Plan prikupljanja i trošenja sredstava naknade za razvoj na uslužnom području za 2019. godinu – usvojeno
 4. Kratka edukacija članova Nadzornog odbora o odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka te potpisivanje Izjava o povjerljivosti osobnih podataka
 5. Ostala pitanja

 


 

Dana 27.12.2018. održana je 12. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. sa sljedećim DNEVNIM REDOM

 1. Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
 2. Rebalans Plana poslovanja za 2018. godinu – usvojeno
 3. Rebalans Plana prikupljanja i trošenja sredstava naknade za razvoj na uslužnom području za 2018. – usvojeno
 4. Davanje suglasnosti na izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za Međimurske vode – usvojeno
 5. Donošenje Odluke o uvjetima plaćanja priključaka na vodoopskrbni sustav i sustav odvodnje – usvojeno
 6. Ostala pitanja

 

Dana 23.11.2018. održana je 11. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda sa sljedećim DNEVNIM REDOM:

 1. Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
 2. Izvješće o poslovanju za I. – IX. mj. 2018. godine – usvojeno
 3. Izvješće o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj na uslužnom području od 01.01.2018. – 30.09.2018. godine – usvojeno
 4. Davanje suglasnosti na Odluku o kupnji zemljišta na lokaciji odjela Vodoopskrbe i odvodnje, Strahoninec, Kolodvorska 42 – usvojeno
 5. Pregled priključenosti na izgrađenu kanalizacijsku mrežu po jedinicama lokalne samouprave, stanje na dan 30.09.2018. – informacija dana
 6. Ostala pitanja

Dana 03.09.2018. održana je 10. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda sa sljedećim DNEVNIM REDOM:

 1. Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
 2. Izvješće o poslovanju za I. – VI. mj. 2018. god. – usvojeno
 3. Izvješće o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj na uslužnom području od 01.01.2018. – 30.06.2018. godine – usvojeno
 4. Davanje suglasnosti na Odluku o školovanju radnika Međimurskih voda – usvojeno
 5. Ostala pitanja

Dana 26.06.2018. održana je 9. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o.

sa sljedećim DNEVNIM REDOM:

 1. Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
 2. Informacija o održanoj Skupštini društva Međimurske vode d.o.o. Čakovec, dana 21.05.2018. godine – informacija dana
 3. Biranje zamjenika predsjednika Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. – izabran Dragutin Bratko
 4. Suglasnost na II. izmjene i dopune Plana ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu i Plana gradnje komunalnih vodnih građevina iz Plana poslovanja Međimurskih voda d.o.o. za 2018. godinu – usvojeno
 5. Suglasnost na Plan prikupljanja i trošenja sredstava naknade za razvoj na uslužnom području za 2018. godinu – I. izmjene – usvojeno
 6. Informacija po istupu pojedinih radnika u listu Međimurje o nezadovoljstvu plaćama i uvjetima rada – informacija dana
 7. Ostala pitanja

 


Dana 03.05.2018. održana je 8. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o.

sa sljedećim  DNEVNIM REDOM:

 Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno

 1. Donošenje odluke o prihvaćanju Godišnjeg izvješća poslovanja i financijskih izvješća za 2017.godinu, sa Izvješćem Uprave o stanju Društva za 2017. godinu – usvojeno
 2. Donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća ovlaštenog revizora o realnosti i objektivnosti financijskih izvještaja  Društva za 2017. godinu – usvojeno
 3. Utvrđivanje odluke o uporabi dobiti Društva za 2017. godinu – usvojeno
 4. Utvrđivanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2017. godinu i o svom radu- usvojeno
 5. Izvješće o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj na uslužnom području od 01.01.2017. – 31.12.2017. godine – usvojeno
 6. Izbor revizora Društva za 2018. godinu – usvojeno
 7. Ostala pitanja

 


 

Dana 04.04.2018. održana je 7. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o.

sa sljedećim  DNEVNIM REDOM:

 1. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
 2. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o financiranju troškova vezanih za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na području aglomeracija: Donja Dubrava, Mursko Središće, Podturen, Podbrest,  Donji Kraljevec, Novo Selo na Dravi, Štrigova te na području odvodnih sustava veličine do 2.000 ES, broj NO-07-1/2018 – usvojeno
 3. Suglasnost na odluku o prodaji Poslovnih i pomoćne zgrade s pripadajućim zemljištem na lokaciji u Čakovcu, Mihovljanskoj ul. 68 i građevinskih zemljišta na lokaciji u Savskoj Vesi, Radnička ul. bb – usvojeno
 4. Davanje suglasnosti Upravi društva na potpisivanje Kolektivnog ugovora za Međimurske vode d.o.o. Čakovec – usvojeno
 5. Donošenje odluke po zamolbama za školovanje – usvojeno
 6. Ostala pitanja

 


 

Dana 12.02.2018. održana je 6. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda sa sljedećim DNEVNIM REDOM:

 

 1. Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
 2. Suglasnost na izmjene i dopune Plana ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu i Plana gradnje komunalnih vodnih građevina iz Plana poslovanja Međimurskih voda d.o.o. za 2018. godinu – usvojeno
 3. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o financiranju troškova vezanih za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na području aglomeracija: Donja Dubrava, Mursko Središće, Belica, Držimurec, Goričan, Podbrest, Podturen, Sveti Martin na Muri i Turčišće, broj SPO-PKO-858/14, od 24.11.2014. – usvojeno
 4. Suglasnost na odluku o kupnji zemljišta – usvojeno
 5. Donošenje Odluke o planiranom iznosu donacija za 2018. godinu – usvojeno
 6. Donošenje Odluke o visini troškova ponovnog priključenja na sustav javne vodoopskrbe odnosno javne odvodnje – usvojeno

 

 


 

Dana 28.12.2017. održana je 5. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda sa sljedećim DNEVNIM REDOM:

 

 1. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
 2. Suglasnost na Plan poslovanja Međimurskih voda d.o.o. za 2018. godinu – usvojeno
 3. Plan prikupljanja i trošenja sredstava naknade za razvoj na uslužnom području za 2018. godinu –usvojeno
 4. Produženje akcijskih uvjeta plaćanja izvođenja priključka na vodoopskrbni sustav i sustav odvodnje do 31.12.2018. godine – usvojeno
 5. Davanje suglasnosti Upravi društva – direktoru na donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o cijeni vodnih usluga, broj POP-825//2017. – usvojeno

 


 

Dana 14.12.2017. održana je 4. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda sa sljedećim DNEVNIM REDOM:

 1. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
 2. Rebalans Godišnjeg plana poslovanja za 2017. godinu – usvojeno

 


 

Dana 01.12.2017. održana je 3. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda sa sljedećim DNEVNIM REDOM:

 1.  Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
 2. Izvješće o poslovanju za I. – IX. mj. 2017. godine – usvojeno
 3. Izvješće o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj na uslužnom području od 01.01.2017 – 30.09.2017. godine – usvojeno
 4. Donošenje odluke po zamolbama za školovanje – usvojeno

 

 1. Dana 31.08.2017. održana je 2. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda sa sljedećim DNEVNIM REDOM: Usvajanje zapisnika sa 1. (konstituirajuće) sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
  1. Izvješće o poslovanju za I. – VI. mj. 2017. godine – usvojeno
  2. Izvješće o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj na uslužnom području od 01.01.2017 – 30.06.2017. godine – usvojeno
  3. Suglasnost za kupnju zemljišta – usvojeno
  1. Donošenje Odluke o organizacijskom ustrojstvu Društva Međimurske vode d.o.o. s primjenom od 01.10.2017. – usvojeno

 

Dana 02.08.2017. održana je 1. konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora sa sljedećim DNEVNIM REDOM:

 

1. Konstituiranje Nadzornog odbora: izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora, te je donijeta sljedeća ODLUKA:

 1. Za predsjednika Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o., izabire se JURICA HORVAT iz Čakovca,
 2. Za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o., izabire se MARJAN MARCIUŠ iz Pušćina.

2. Ostala pitanja.

 


 

Dana 19.07.2017. održana je 32. sjednica Nadzornog odbora sa sljedećim DNEVNIM REDOM:

 Usvajanje zapisnika sa 31. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno

 1. Donošenje odluke o suglasnosti na sklapanje Dodatka I. Sporazumu broj 250/2015 o obročnom plaćanju duga s Općinom Donji Kraljevec – usvojeno
 2. Produženje akcijskih uvjeta plaćanja izvođenja priključka na vodoopskrbni sustav i sustav odvodnje (Odluka Nadzornog odbora o akcijskim uvjetima plaćanja izvođenja priključaka vrijedila je do 30.06.2017. godine. Predlaže se donošenje nove odluke s primjenom do 31.12.2017. godine. Prijedlog nove Odluke dostavlja se u privitku) – usvojeno
 3. Informacija o ishodu radnog spora sa zaposlenikom Josipom Zorčecom, povodom presude Županijskog suda u Varaždinu kojom mu se odbija tužbeni zahtjev u cijelosti

 


 

Dana 11.05.2017. godine održana je 31. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. sa slijedećim DNEVNIM REDOM:

 

 1. Usvajanje zapisnika sa 30. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
 2. Donošenje odluke o suglasnosti na odluku o kupnji nekretnine – poslovnog prostora za potrebe Odjela vodoopskrbe i centralnog skladišta Međimurskih voda d.o.o. – usvojeno
 3. Ostala pitanja – donošenje odluke o visini troškova donacija i sponzorstava za 2017. godinu – rebalans – usvojeno

 


Dana 25.04.2017. godine održana je 30. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. sa slijedećim DNEVNIM REDOM:

 1. Usvajanje zapisnika sa 29. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
 2. Donošenje odluke o prihvaćanju Godišnjeg izvješća poslovanja i financijskih izvješća za 2016.god., sa Izvješćem Uprave o stanju Društva za 2016. godine – usvojeno
 3. Donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća ovlaštenog revizora o realnosti i objektivnosti financijskih izvještaja Društva za 2016. godinu – usvojeno
 4. Utvrđivanje odluke o uporabi dobiti Društva za 2016. godinu – usvojeno
 5. Utvrđivanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2016. godinu i o svom radu – usvojeno
 6. Izvješće o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj na uslužnom području od 01.01.2016. – 31.12.2016. godine – usvojeno
 7. Izbor revizora Društva za 2017. godine – usvojeno
 8. Ostala pitanja – davanje suglasnosti Upravi Društva na Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o cijeni vodnih usluga – usvojeno

 


 

Dana 29.03.2017. god., održana je sjednica Nadzornog odbora, sa sljedećim DNEVNIM REDOM :

 1. Usvajanje zapisnika sa 28. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
 2. Izbor i imenovanje direktora društva Međimurske vode d.o.o. – za direktora Međimurskih voda d.o.o. izabran je i imenovan Vladimir Topolnjak, dipl.ing.

 


 

Dana 10.03.2017. god., održana je sjednica Nadzornog odbora, sa sljedećim DNEVNIM REDOM :

 1. Usvajanje zapisnika sa 27. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
 2. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje direktora društva Međimurske vode d.o.o. – usvojeno
 3. Zamolba tvrtke MIN-Međimurje, Investicije, Nekretnine d.o.o. Čakovec, za umanjenje računa za 1/2017, zbog puknuća cijevi i nekontroliranog istjecanja vode – usvojeno

 


 

Dana 02.02.2017. god., održana je sjednica Nadzornog odbora, sa sljedećim DNEVNIM REDOM :

 1. Usvajanje zapisnika sa 26. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
 2. Suglasnost na Godišnji plan poslovanja za 2017. god. – usvojeno
 3. Plan prikupljanja i trošenja sredstava naknade za razvoj na uslužnom području za 2017. god.- usvojeno

 


Dana 20.12.2016. god., održana je sjednica Nadzornog odbora, sa sljedećim DNEVNIM REDOM :

 1. Usvajanje zapisnika sa 25. sjednice Nadzornog odbora  – usvojeno
 2. Rebalans Godišnjeg plana poslovanja za 2016. godinu –  usvojeno
 3. Odluka o akcijskim uvjetima plaćanja izvođenja priključka na vodoopskrbni sustav i sustav odvodnje – usvojeno

 


Dana 21.11.2016. god., održana je sjednica Nadzornog odbora, sa sljedećim DNEVNIM REDOM :

 1. Usvajanje zapisnika sa 24. sjednice Nadzornog odbora  – usvojeno
 2. Izvješće o poslovanju za I. – IX. mj. 2016. god.  – usvojeno
 3. Izvješće o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj na uslužnom području od 01.01.2016. – 30.09.2016. god. – usvojeno

 


 

Dana 07.09.2016.. god., održana je sjednica Nadzornog odbora, sa sljedećim DNEVNIM REDOM :

 1. Usvajanje zapisnika sa 23. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
 2. Izvješće o poslovanju za I. – VI. mj. 2016. god.  – usvojeno
 3. Izvješće o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj na uslužnom području od 01.01.2016. – 30.06.2016. god. – usvojeno
 4. Suglasnost na odluku direktora Društva  o akcijskim uvjetima plaćanja izvedbe priključka na vodoopskrbni sustav i sustav odvodnje – usvojeno
 5. Suglasnost za kupnju nekretnine ( dio poslovnog prostora u prizemlju Poslovne zgrade, Matice hrvatske 10 ) – usvojeno
 6. Zamolba Županijske bolnice Čakovec za otpis zateznih kamata i povlačenje ovrhe – usvojeno

 


 

Dana 13.05.2016. god., održana je sjednica Nadzornog odbora, sa sljedećim DNEVNIM REDOM :

 1. Usvajanje zapisnika sa 22. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
 2. Donošenje odluke o prihvaćanju Godišnjeg izvješća poslovanja i financijskih izvješća za 2015.god., sa Izvješćem Uprave o stanju Društva za 2015. god. – usvojeno
 3. Donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća ovlaštenog revizora o realnosti i objektivnosti financijskih izvještaja Društva za 2015. godinu – usvojeno
 4. Utvrđivanje odluke o uporabi dobiti Društva za 2015. godinu – usvojeno
 5. Utvrđivanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2015. godinu i o svom radu – usvojeno
 6. Izvješće o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj na uslužnom području od 01.01.2015. – 31.12.2015. god. – usvojeno
 7. Izbor revizora Društva za 2016. god. – usvojeno
 8. Prijedlog za izmjenu i dopunu Društvenog ugovora Međimurskih voda d.o.o. – usvojeno
 9. Izvješće o kretanju broja radnika od 2010. – 2015. god. – usvojeno

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Dana 18.04.2016. god., održana je sjednica Nadzornog odbora, sa sljedećim DNEVNIM REDOM :

 1. Usvajanje zapisnika sa 21. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
 2. Izvješće Državnog ureda za reviziju – Područni ured Čakovec, o obavljenoj reviziji učinkovitosti rada nadzornih odbora trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne ( regionalne ) samouprave na području Međimurske županije – usvojeno
 3. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti direktoru Društva za sklapanje ugovora sa VABA d.d. bankom Varaždin, o kupnji poslovnog prostora površine 20 m2 u prizemlju Poslovne zgrade u Čakovcu, Matice hrvatske 10 – usvojeno
 4. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti direktoru Društva za donošenje odluka i sklapanje ugovora o kupnji, otuđivanju ili opterećenju nekretnina – usvojeno
 5. Izvješće o broju radnika i kvalifikacijskoj strukturi po pojedinim Sektorima odnosno Odjelima Društva – usvojeno

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Dana 11.01.2016. god., održana je sjednica Nadzornog odbora, sa sljedećim DNEVNIM REDOM :

 1. Usvajanje zapisnika sa 20. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
 2. Suglasnost na Plan poslovanja za 2016. god. – usvojeno
 3. Plan prikupljanja i trošenja sredstava naknade za razvoj na uslužnom području za 2016. god. – usvojeno
 4. Produženje akcijskih uvjeta plaćanja izvođenja priključka na vodoopskrbni sustav i sustav odvodnje – usvojeno
 5. Suglasnost za podnošenje tužbe radi naplate duga protiv Općine Strahoninec – usvojeno

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dana 10.12.2015. god., održana je sjednica Nadzornog odbora, sa sljedećim DNEVNIM REDOM :

 1. Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
 2. Rebalans Plana poslovanja za 2015. god. – usvojeno
 3. Rebalans Plana prikupljanja i trošenja sredstava naknade za razvoj na uslužnom području za 2015. god. – usvojeno

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dana 20.11.2015. god., održana je sjednica Nadzornog odbora, sa sljedećim DNEVNIM REDOM :

 1. Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
 2. Izvješće o poslovanju za I.- IX. mj. 2015. god., – usvojeno
 3. Izvješće o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj na uslužnom području za razdoblje od 01.01.2015. – 30.09.2015. god. – usvojeno
 4. Izvješće o Odluci Vlade RH od 05.11.2015. g., o davanju suglasnosti za sklapanje Sporazuma u svrhu podmirenja obveza po sklopljenim sporazumima za sufinanciranje razvoja sustava javne odvodnje Međimurske županije za područje Općine Donji Kraljevec, Grada Čakovca i Općine Nedelišće.
 5. Davanje suglasnosti direktoru Međimurskih voda d.o.o. za sklapanje ugovora sa Državnim uredom za upravljanje državnom imovinom, Zagreb, o kupnji zemljišta u svrhu rekonstrukcije i modernizacije uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Čakovec, EU Projekt- Aglomeracija Čakovec. – usvojeno

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dana 27.08.2015. god., održana je sjednica Nadzornog odbora, sa sljedećim DNEVNIM REDOM :

 1. Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Nadzornog odbora- usvojeno
 2. Izvješće o poslovanju za I.- VI. mj. 2015. god., – usvojeno
 3. Izvješće o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj na uslužnom području za razdoblje od 01.01.2015. – 30.06.2015. god. – usvojeno
 4. Problematika dugovanja Općine Donji Kraljevec prema Međimurskim vodama d.o.o.
 5. Sporazum o obročnom plaćanju duga Općine Strahoninec prema Međimurskim vodama d.o.o. – usvojeno

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Dana 18.06.2015. god., održana je sjednica Nadzornog odbora, sa sljedećim DNEVNIM REDOM :

 1. Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
 2. Opoziv i izbor jednog člana Nadzornog odbora – prijedlog za Skupštinu – usvojeno
 3. Prijenos dijela „kapitalnih rezervi“ u poslovnim knjigama Međimurskih voda d.o.o., na poziciju „odgođeni prihodi“ – prijedlog za Skupštinu – usvojeno
 4. Odluka o namjeni sredstava uloženih iz proračuna članova Društva u izgradnju komunalnih vodnih građevina u razdoblju od 01.01.2011. do 31.12.2014. god. – prijedlog za Skupštinu – usvojeno
 5. Davanje suglasnosti direktoru Društva za potpisivanje Sporazuma o obročnom plaćanju duga sa Općinom Donji Kraljevec – usvojeno

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dana 12.06.2015. god., održana je sjednica Nadzornog odbora, sa sljedećim DNEVNIM REDOM :

 1. Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
 2. Problematika dugovanja Općine Donji Kraljevec prema Međimurskim vodama d.o.o.
 3. Odluka o provedbi investicija prema Programima gradnje komunalnih vodnih građevina (usluga vođenja investicija ) – usvojeno
 4. Odluka o akcijskim uvjetima plaćanja izvođenja priključka na sustav javne vodoopskrbe i javne odvodnje – usvojeno
 5. Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji – Sprječavanje i otkrivanje prijevara kod trgovačkih društava u vlasništvu JLS-a i područne ( regionalne ) samouprave na području Međimurske županije – usvojeno

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dana 28.04.2015. god., održana je sjednica Nadzornog odbora, sa sljedećim DNEVNIM REDOM :

 1. Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
 2. Donošenje odluke o prihvaćanju Godišnjeg izvješća poslovanja i financijskih izvješća za 2014.god., i izvješća Uprave o stanju Društva za 2014. god. – usvojeno
 3. Donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća ovlaštenog revizora o realnosti i objektivnosti financijskih izvještaja Društva za 2014. godinu – usvojeno
 4. Utvrđivanje odluke o pokriću gubitka Društva za 2014. godinu – usvojeno
 5. Utvrđivanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2014. godinu i o svom radu – usvojeno
 6. Izvješće o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj od 01.01.2014. – 31.12.2014. god – usvojeno
 7. Prijedlog za izmjenu i dopunu Društvenog ugovora Međimurskih voda d.o.o. – usvojeno

 

Dana 20.03.2015. god., održana je sjednica Nadzornog odbora, sa sljedećim DNEVNIM REDOM :

 1. Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
 2. Izvješće o prodaji poslovnog udjela u društvu Međimurska hidrogradnja d.o.o. – usvojeno
 3. Suglasnost za pristupanje Sporazumu o mjerama za ublažavanje financijskih teškoća određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti na novčanim sredstvima, sklopljenim između Vlade Republike Hrvatske i drugih potpisnika – usvojeno
 4. Davanje suglasnosti direktoru Društva za potpis Izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora – usvojeno
 5. Izvješće o sudskom sporu s bivšim direktorom Josipom Zorčecom – usvojeno

 

Dana 13.01.2015. god., održana je sjednica Nadzornog odbora, sa sljedećim DNEVNIM REDOM :

 1. Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
 2. Izvješće o prodaji udjela u društvu Međimurska hidrogradnja d.o.o. i suglasnost na Odluku direktora Društva o vrijednosnom usklađenju ulaganja u društvo Međimurska hidrogradnja d.o.o – usvojeno
 3. Suglasnost na Plan poslovanja za 2015. god. – usvojeno
 4. Suglasnost na Plan prikupljana i trošenja sredstava naknade za razvoj na uslužnom području za 2015. god. – usvojeno
 5. Produženje akcijskih uvjeta plaćanja izvođenja priključka na vodoopskrbni sustav i sustav odvodnje – usvojeno
 6. Izmjena Ugovora o radu, pravima, obvezama i plaći direktora društva – usvojeno

 

Dana 15.12.2014. god., održana je sjednica Nadzornog odbora, sa sljedećim DNEVNIM REDOM :

 1. Usvajanje zapisnika sa 10. i 11. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
 2. Rebalans Plana poslovanja za 2014. god.- usvojeno
 3. Rebalans Plana prikupljana i trošenja sredstava naknade za razvoj na uslužnom području za 2014. god. – usvojeno
 4. Izvješće po raspisanom oglasu o prodaju poslovnog udjela u društvu Međimurska hidrogradnja d.o.o. i donošenje odluke – usvojeno

Dana 02.12.2014. god., održana je sjednica Nadzornog odbora, sa sljedećim DNEVNIM REDOM :

 1. Izvod iz Zapisnika sa 10. sjednice Nadzornog odbora
 2. Izvješće o prodaji udjela u društvu Međimurska hidrogradnja d.o.o. po raspisanom  oglasu o prodaji i donošenje nove odluke o prodaji udjela i objavi novog oglasa o  prodaji.
 3. Sazivanje Skupštine Društva

Dana 24.11.2014. god., održana je sjednica Nadzornog odbora, sa sljedećim DNEVNIM REDOM :

 1. Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
 2. Informacija o prelasku na mjesečno ( dvomjesečno ) očitanje potrošnje vode u kategoriji domaćinstva
 3. Izvješće o prodaji udjela u društvu Međimurska hidrogradnja d.o.o. – usvojeno
 4. Izvješće o poslovanju za I.- IX. mj. 2014. god. – usvojeno
 5. Izvješće o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj na uslužnom području od 01.01.2014. – 30.09.2014. god. – usvojeno
 6. Informacija o pokrenutoj proceduri za zaduženje Međimurskih voda d.o.o. kod HBOR-a
 7. Odluka o financiranju troškova vezanih za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na području Aglomeracija : Donja Dubrava, Mursko Središće, Belica, Držimurec,Goričan, Podbrest, Podturen, Sveti Martin na Muri i Turčišće – usvojeno
 8. Suglasnost na Ugovore o solidarnom jamstvu ( solidarno jamstvo za obveze glavnog dužnika – društva Međimurska hidrogradnja d.o.o. po sklopljenim ugovorima s Erste & Steiermarkische Bank d.d. o kratkoročnom limitu broj KL56512 i KL56513, uz fiducijarni prijenos vlasništva u korist Međimurskih voda d.o.o. na nekretninama Međimurske hidrogradnje d.o.o. – usvojeno
 9. Prijedlog za izmjenu Društvenog ugovora – usvojeno

Dana 13.08.2014. god., održana je sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o., sa sljedećim DNEVNIM REDOM:

 1. Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
 2. Izvješće o psolovanju za I.-VI. mj. 2014. godine – usvojeno
 3. Izvješće o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj na uslužnom području za razdoblje od 01.01.2014. – 30.06.2014. godine – usvojeno
 4. Odluka o prodaji udjela u društvu Međimurska hidrogradnja d.o.o. – usvojeno
 5. Zaključak o obročnom plaćanju duga Općine Donji Kraljevec – usvojeno
 6. Odluka za provedbu investicija – usvojeno

Dana 19.05.2014. god., održana je sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o., sa sljedećim DNEVNIM REDOM:

 1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
 2. Donošenje odluke o prihvaćanju Godišnjeg izvješća poslovanja i financijskih izvješća za 2013. god. – usvojeno
 3. Donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća Uprave o stanju Društva za 2013. godinu – usvojeno
 4. Donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća ovlaštenog revizora o realnosti i objektivnosti financijskih izvještaja Društva za 2013. godinu – usvojeno
 5. Utvrđivanje odluke o uporabi dobiti Društva za 2013. godinu –usvojeno
 6. Utvrđivanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2013. godinu i o svom radu – usvojeno
 7. Izbor revizora Društva za 2014. god. – usvojeno
 8. Izvješće o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj od 01.01.2013. –  31.12.2013. god. – usvojeno
 9. Izvješće o stanju EU-projekata i investicija sustava odvodnje na području Međimurske Županije – usvojeno
 10. Prijedlog Odluke o podjeli poslovnog udjela člana Društva Općine Mala Subotica na dva udjela – usvojeno
 11. Suglasnost na Kolektivni ugovor za Međimurske vode d.o.o. – usvojeno
 12. Suglasnost na Odluku o primjeni računovodstvene politike – usvojeno
 13. Izmjena i dopuna Odluke o prodaji udjela u društvu Međimurska hidrogradnja d.o.o. – usvojeno

 


Dana 08.04.2014. god., održana je sjednica Nadzornog odbora, sa sljedećim DNEVNIM REDOM:

 1. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
 2. Odluka o prodaji udjela u društvu Međimurska hidrogradnja d.o.o. – usvojeno
 3. Odluka o akcijskim uvjetima plaćanja izvođenja priključka na vodoopskrbni sustav i sustav odvodnje – usvojeno
 4. Davanje suglasnosti direktoru Društva za izdavanje zadužnice po Ugovoru o kreditu sklopljenom s EBRD-om – usvojeno

 


Dana 27.02.2014. god., održana je sjednica Nadzornog odbora, sa sljedećim DNEVNIM REDOM:

 1. Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
 2. Izvješće o obavljenom godišnjem popisu – inventuri, na dan 31.12.2013. god. – usvojeno
 3. Odluka o cijeni pročišćavanja cisternom dovožene otpadne vode na pročistač otpadnih voda – usvojeno
 4. Odluka o kupnji II. kata Poslovne zgrade u Čakovcu, Matice hrvatske 10 – usvojeno

 


Dana 03.02.2014. god., održana je sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o., sa sljedećim DNEVNIM REDOM:

 1. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
 2. Suglasnost na Godišnji plan poslovanja društva Međimurske vode d.o.o. za 2014. god. –usvojeno
 3. Suglasnost na Plan prikupljanja i trošenja sredstava naknade za razvoj na uslužnom području za 2014. god. – usvojeno
 4. Odluka o planiranom iznosu donacija za 2014. god. – usvojeno