Obavijest dobavljačima Međimurskih voda d.o.o.

Zbog dužnosti provedbe pravne stečevine Europske Unije, krajem ove godine stupa na snagu  Zakon o obveznom eRačunu u javnoj nabavi čime se u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva 2014/55/EU Europskog parlamenta i vijeća od 16. travnja 2014., a koji obvezuje sve javne i sektorske naručitelje za zaprimanje i slanje elektroničkih računa u strukturiranom obliku od 1.12.2018. godine za sve račune koje zaprimaju od svojih dobavljača.
Sukladno tom Zakonu, Međimurske vode d.o.o., kao sektorski naručitelj od 1.12.2018. godine morat će zaprimati samo i isključivo elektroničke račune u strukturiranom obliku, a od 1.7.2019. prema pravnim osobama morati slati samo i isključivo elektroničke račune u strukturiranom obliku.
U skladu s tim najavama, Međimurske vode d.o.o. će,  od 1.12.2018. godine, zaprimati samo i isključivo elektroničke račune u zakonski propisanom, strukturiranom formatu.
Poslovni partner Međimurskih voda d.o.o., odnosno, informacijski posrednik za razmjenu elektroničkih računa je servis Moj eRačun.
Za informacije vezane za razmjenu elektroničkih računa s Međimurskim vodama d.o.o. možete se obratiti Međimurskim vodama d.o.o. na informatika@medjimurske-vode.hr  ili na broj telefona 040/373-740 ili servisu Moj eRačun na podrska@moj-eracun.hr ili broj telefona 060/400-100.
Skip to content