Obavijest o očitanju vodomjera

Obavještavaju se potrošači/korisnici vodnih usluga da MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec, od 01.10.2014. god., prelaze na mjesečno očitanje potrošnje vode.
Iznimno, u dolje navedenim naseljima potrošnja vode očitavat će se dvomjesečno i to :

  • u parnim mjesecima (10., 12. itd.) u naseljima: Banfi, Bukovec, Čestijanec, Donji Koncovčak, Donji Zebanec, Frkanovec, Gornji Koncovčak, Gornji Zebanec, Gradiščak, Grkaveščak, Hlapičina, Jalšovec, Jurovčak, Kapelščak, Knezovec, Križovec, Lapšina, Merhatovec, Plešivica, Pleškovec, Praporčan, Prekopa, Štrigova, Zaveščak i Zebanec Selo,
  • u neparnim mjesecima (11., 01. itd.) u naseljima: Badličan, Bogdanovec, Brezje, Dragoslavec, Dragoslavec Breg, Dragoslavec Selo, Gornja Dubrava, Gornji Mihaljevec, Grabrovnik, Leskovec, Martinuševec, Okrugli Vrh, Preseka, Prhovec, Robadje, Stanetinec, Sveti Urban, Tupkovec, Vučetinec, Vugrišinec, Vukanovec i Železna Gora.

Stoga se potrošačima – fizičkim osobama (kategorija domaćinstva) više neće izdavati mjesečne akontacijske uplatnice (kao što je to bilo do sada), već će potrošači svaki mjesec (odnosno dvomjesečno za određena naselja) dobivati račun za stvarne mjesečne (odnosno dvomjesečne) usluge, na temelju mjesečnog (odnosno dvomjesečnog) očitanja potrošnje vode.

Molimo potrošače da radnicima Međimurskih voda d.o.o. (očitačima vodomjera) osiguraju pristup vodomjerima (vodomjerno okno ne smije biti zaključano), radi očitanja istih.

Skip to content