Obavijest o početku izdavanja e-uplatnica 

Od 15. travnja 2014. godine Međimurske vode d.o.o. su počele izdavati e-uplatnice za vodne usluge. Potrošači kod svojih banaka koje imaju mogućnost poslovanja s e-uplatnicama, u okviru internetskog bankarstva, mogu odabrati opciju primanja e-uplatnica. Nakon odabira primanja e-uplatnica, Međimurske vode d.o.o. će tim potrošačima ukinuti slanje papirnatih uplatnica za vodne usluge.


Skip to content