Obavijest o zamjeni transakcijskih računa

Obavještavamo Vas da se od 01.12.2012. godine mijenjaju transakcijski računi Međimurskih voda d.o.o. otvoreni u Međimurskoj banci d.d. Čakovec, u račune otvorene u Privrednoj banci d.d. i to: 
Transakcijski račun 2392007-1100058004 mijenja se u HR 52 2340 0091 1160 1378 1 
Transakcijski račun 2392007-1500000462 mijenja se u HR 65 2340 0091 5160 1506 6 
Molimo Vas da počevši s 01.12.2012. godine kad će se računi aktivirati, sve uplate prema Međimurskim vodama d.o.o. vršite na nove brojeve računa. 

Skip to content