Zbog novonastalih uvjeta komunikacije u vrijeme iznenadnog i dužeg nestanka struje, sve prijave kvarova mogu se uputiti i na broj mobitela dežurne službe: 098 213 836.

Skip to content