Cijenjeni potrošači vode!

U stambeno poslovnim zgradama, na području Međimurske županije, u tijeku je prilagodba (nadogradnja) modula za daljinsko očitanje radi prelaska na novi sustav daljinskog očitanja vodomjera. Svaka stambeno poslovna zgrada primiti će obavijest na oglasnim pločama ili ulaznim vratima zgrade, o planiranom terminu u kojem će se u njihovoj zgradi vršiti kontrolno očitanje i prelazak na novi sustav.

Planirani radovi prelaska na novi sustav daljinskog očitavanja stambeno poslovnih korisnika čiji su vodomjeri unutar stambene ili poslovne jedinice obavljat će se do 30.4.2023 godine. Molimo Vas da radnicima Međimurskih voda d.o.o. omogućite pristup mjernom mjestu u terminu koji će biti naznačen na vašoj oglasnoj ploči ili ulaznim vratima.

Zahvaljujemo na suradnji!

Vaše Međimurske vode

Skip to content