Kvar na mreži: Donji Vidovec

Obavještavaju se potrošači vode u naselju D. Vidovec da je predviđeni prekid vodoopskrbe do 13:00h zbog kvara na vodovodnoj mreži.

 

Planirani prekid vodoopskrbe:

Dana 08. rujna (petak) 2023. godine u planiranom vremenu od 7:30-17:00 sati privremeno će se prekinuti vodoopskrba u ČAKOVCU, Ulica Matice hrvatske k.br. 5, 10, 12 i 14; Ulica Valenta Morandinija k.br. 2 i 4; O. Keršovanija k.br. 2, 4 i 6; Ulica dr. Ivana Novaka k.br. 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24A, 26, 26A, 28, 28A, 28B i 28C.

 

 

 

Denis Višnjić, mag.ing.aedif.

Voditelj odjela Vodoopskrbe

Tel + 385 40 370 736

Mob 098 209 450

e-mail: denis.visnjic@medjimurske-vode.hr

 

 

MEĐIMURSKE VODE d.o.o.

za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju

40 000 ČAKOVEC, Matice hrvatske 10

www.medjimurske-vode.hr

 

 

 

Skip to content