Obilježen završetak izgradnje zdenca Z-3 i spojnog cjevovoda s pristupnom prometnicom na vodocrpilištu „Prelog“

U petak 6. srpnja, posjetom predstavnika Grada Preloga prostoru Vodocrpilišta „Prelog“ obilježen je završetak radova na izgradnji zdenca Z-3 i spojnog cjevovoda s pristupnom prometnicom na Vodocrpilištu „Prelog“. Predstavnici Međimurskih voda d.o.o. sa direktorom Vladimirom Topolnjakom dočekali su i sa tijekom radova upoznali gradonačelnika Ljubomira Kolareka i njegovog zamjenika Zdravka Kvakana, predsjednika Gradskog vijeća Đuru Ujlakija, pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i financije Željka Predoša te direktora Gradskog komunalnog poduzeća Pre-kom d.o.o. Sinišu Radikovića. Zdenac Z-3 uz zdence Z-1 (100 l/s) i Z-2 (100l/s) služi za vodoopskrbu IV. Vodoopskrbne zone (Donje Međimurje). Izgradnjom zdenca Z-3 osigurane su nove količine vode za slučaj vršnih potreba u sušnom periodu, te pričuva za slučaj eventualnih kvarova ili servisa u postojećim zdencima kojima se opskrbljuje pripadna vodoopskrbna zona. Zahvat vode iz ovog zdenca vrši se iz drugog vodonosnog sloja kojim se osigurava veća debljina pokrovnih naslaga, što pruža veću sigurnost i zaštitu od zagađenja u slučaju akcidenta u okoliš (promet, poljoprivreda).

Tehničke podatke iscrpno su predstavili predstavnici Međimurskih voda d.o.o.: „Radovi na izgradnji zdenca Z-3 i spojnog cjevovoda izvodili su se temeljem Ugovora o izvođenju radova sklopljenog između tvrtke Međimurske vode d.o.o. (naručitelj) i zajednice ponuditelja koju čine Vodotehnika d.d. Zagreb i Međimurska hidrogradnja d.o.o. Savska Ves  (izvođač ), te Ugovora o uslugama nadzora AT Counsult d.o.o. Varaždin. Istražno eksploatacijske radove izvodila je tvrtka FIL.B.IS. projekt d.o.o. Zagreb temeljem sklopljenog Ugovora o izvođenju radova. Ugovorena vrijednost radova za izvođenje bila je 2.009.970,00 kuna, za usluge nadzora 42.000,00 kuna, a za istražno – eksploatacijske radove 933.300,00 kuna. Sveukupna vrijednost radova prema sklopljenim Ugovorima iznosi 2.985.271,00 kuna. Sa Hrvatskim vodama sklopljeni su Ugovori o sufinanciranju građenja vodnih građevina za 2014, 2016. i 2017. godinu sa omjerom sufinanciraju 80 % radova Hrvatske vode, a 20% Međimurske vode d.o.o.  U pripremu projekta (tehnička dokumentacija – financirana iz naknade za razvoj na uslužnom području,  dozvole i sl) uloženo je dodatnih 154.186,00 kuna. Građevina zdenca je tlocrtnih dimenzija 7,7×5 metara. Unutar građevine je smještena elektrooprema, bunarska crpka sa popratnim fazonskim komadima i armaturama, te dio opreme za tretman vode plinovitim klorom. Postojeće postrojenje za dezinfekciju vode smješteno je u upravnoj zgradi vodocrpilišta „Prelog“, te nadograđeno na način da je instalirala dodatna čelična boca za 50 kg plinskog klora te ostala dodatna oprema za automatsko doziranje klora. Pristup komori zdenca izveden je asfaltiranom prometnicom dužine 187 metara. Spojni vodovi izvedeni su profila DN 200 mm dužine 310,00 metara, DN 400 dužine 144,74 metara. Odvodnja je osigurana oborinskom kanalizacijom DN 250 mm, dužine 227,16 metara. Niskonaponska mreža izvedena je u dužini 245,40 metara. Bušeni zdenac izveden je laviranjem zaštitnom kolonom, promjera 1016 mm do dubine od -43,00 m i do konačne dubine 104,50 m promjera 762 mm, uz iznos materijala sondom.“

U sklopu uređenja područja Vodocrpilišta Prelog“ pošumljeno je gotovo 5 hektara šume novima sadnicama

Međimurske vode d.o.o. u 2017. godini podnijele su Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi – Sektoru za programe i projekte u šumarstvu, Zahtjev za financiranjem radova u šumama (pošumljavanje neobraslog šumskog zemljišta). Uz zahtjev priložen je Elaborat o potrebnim radovima biološke obnove šuma na k.č. 3550 k.o. Prelog sa 32000 sadnica hrasta lužnjaka i 2350 sadnica običnoga graba na površini 4,96 hektara druge zone sanitarne zaštite izvorišta Prelog. Zahtjev za financiranje radova uvršten je u Operativni plan za 2018. godinu. Sadnja šumskog reprodukcijskog materijala izvršena je u proljeće 2018. godine za vrijeme mirovanja vegetacije. Posebnu podršku ovom projektu dala je Savjetodavna služba, Podružnica Međimurske županije i viši stručni savjetnik Mario Vlašić, dipl.ing.šum. te Hrvatske šume, Uprava šuma podružnica Koprivnica i mr.sp.Marko Šašek, dipl.ing.šum.. Projekat je vrijedan 153.000,00 kn, u potpunosti financiran od strane Hrvatske savjetodavne službe. Čelnici Grada Preloga na licu mjesta uvjerili su se u kvalitetu sadnje, a sa vrstama sadnica i njihovim karakteristikama upoznao ih je i Robert Sambolek iz tvrtke Cedrus Forest d.o.o., koja je izvela radove. Kompleks je ograđen, izveden s  protupožarnim koridorima. Nadovezuje se na postojećih ograđenih 20 hektara prve zone sanitarne zaštite koja je među najljepšima i najuređenijima u Hrvatskoj, hortikulturno uređena i uredno košenih travnatih površina. Kompleks od spomenutih 25 hektara predstavlja pluća u zaštiti okoliša i zalog je budućnosti za slijedeće generacije, kako su istaknuli predstavnici lokalne samouprave. Predstavnici Međimurskih voda dodali su da je drveće i u funkciji pročišćavanja odnosno daljnjeg poboljšanja kvalitete zdravstvene ispravnosti pitke vode.

4938_24709_20180518114307 4938_24708_img-c34141ef29d820d8fc1ed6ac3327605d-v 4938_24707_img-a7fed79017f7a7f6a7796242229cee58-v 4938_24706_img-8901211dddde13c18e64e4796b652d56-v 4938_24705_img-2f316a6bd1ed682d530d48eff4804523-v

Skip to content