Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj

Gradsko vijeće grada Čakovca je na svojoj 2. sjednici održanoj 28. rujna 2017. donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj (PDF).

Skip to content