Oglas o prodaji vozila i agregata

MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec, Matice hrvatske 10

objavljuju

PRODAJU RASHODOVANIH VOZILA I DIZEL AGREGATA PRIKUPLJANJEM PONUDA

PREDMET PRODAJE I POČETNA CIJENA

  1. Vrsta vozila, marka i tip, model: Teretno vozilo marke Mercedes, tip Vario 815DK,  NDM 7500kg,  kiper, broj šasije WDB6703321N093699, godine proizvodnje: 2001. Vozilo je neregistrirano. Početna prodajna cijena je 25.000,00 kn (s PDV-om).
  2. Vrsta vozila, marka i tip, model: Priključno vozilo marke Nikos, otvorena s rampom, NDM 5000 kg, broj šasije NP10025H,  godine proizvodnje: 2001. Vozilo je neregistrirano. Početna prodajna cijena je 10.000,00 kn (s PDV-om).
  3. Vrsta vozila, marka i tip, model: Osobno vozilo marke Citroen Saxo,  broj šasije VF7S0HFXB57916639, godine proizvodnje: 2003. Vozilo je neregistrirano, broj šasije VF7S0HFXB57916639, godine proizvodnje: 2003. Vozilo je neregistrirano. Početna prodajna cijena je 1.500,00 kn (s PDV-om).
  4. Automatizirani stabilni dizel agregat otvorenog tipa TIP AGD561-F10L413F-K 1375. Generator: Uljanik (SIEMENS) g. proizvodnje 1978. TIP S4 05 4-K 1232, 400V, 225 kVA, 325A, 1500min-1, cos fi 0.8, 50Hz, uzbuda – 85V, 57A . Klasa izolacije B, zaštita IP 23, težina 1120 kg. Motor: DEUTZ – TIP FI0L413 F ,2300min-1, 255HP, DIN 6270 Ukupna težina agregata 2670 kg. Uz agregat dolaze ispušne cijevi i lonci, metalni spremnik goriva 1500 l s cijevima, kadica za prikupljanje goriva u slučaju propuštanja spremnika 2000 l, pumpa za pretakanje goriva, usmjerivači zraka motora s rešetkama za montažu na objektu. Broj odrađenih sati – 262 h. Početna prodajna cijena je 15.000 kn (s PDV-om).

UVJETI PRODAJE

Prodaja vozila i agregata obaviti će se prikupljanjem pisanih ponuda.

Pravo sudjelovanja imaju fizičke i pravne osobe koje uz ponudu prilože dokaz o uplaćenoj jamčevini.

Ponuda mora sadržavati ime i prezime odnosno naziv ponuditelja i točnu adresu, OIB ponuditelja, kontakt ponuditelja ( telefon, e-mail ), naznaku za koje vozilo/agregat se podnosi ponuda i iznos cijene koja se nudi, koja ne može biti niža od utvrđene početne cijene.

Porez na promet i sve druge troškove vezane za sklapanje kupoprodajnog ugovora snosi kupac.

Prodaja se obavlja po načelu „VIĐENO-KUPLJENO“.

Rok za dostavu ponuda je 01.02.2022. godine do 15,00 sati.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ponuda za kupnju vozila/agregata  – ne otvarati“ ,

preporučenom poštom na adresu : Međimurske vode d.o.o., 40 000 Čakovec, Matice hrvatske 10, ili osobnom dostavom u sjedištu Društva.

Otvaranje ponuda obaviti će imenovano Povjerenstvo, u roku od 3 dana od isteka roka za predaju ponuda.

Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda s najvišom ponuđenom cijenom.

Prodavatelj zadržava pravo odustati od izbora ponuđača i prodaje vozila/agregata bez posebnog obrazloženja.

O rezultatima Oglasa ponuditelji će biti obavješteni u roku 8 dana od otvaranja ponuda.

JAMČEVINA

Ponuditelj je dužan prije podnošenja ponude uplatiti jamčevinu na poslovni račun Međimurskih voda d.o.o. IBAN HR3124020061100029522 kod Erste & Steiermarkische Bank d.d., s pozivom na broj (OIB ponuditelja ) i naznakom „jamčevina“.

Jamčevina iznosi 50% od početne prodajne cijene.

Najpovoljnijem ponuditelju uplaćeni iznos jamčevine uračunava se u cijenu, a ostalim ponuditeljima jamčevina se vraća u roku 8 dana od dana donošenja odluke o najpovoljnijem ponuditelju.

Kupac je dužan u roku 5 dana od primljene obavijesti da je njegova ponuda izabrana kao najpovoljnija, zaključiti kupoprodajni ugovor, u protivnom, smatrati će se da je odustao od kupnje i gubi pravo na povrat jamčevine.

OSTALE OBAVIJESTI

Agregat se može pogledati dana 27.01.2022. god., u vremenu od 9,00 do 15,00 sati, uz obaveznu prethodnu najavu na tel. 098/553-509, na Vodocrpilištu Nedelišće Međimurskih voda, Varaždinska 88, Nedelišće.

Sve dodatne informacije o agregatu mogu se dobiti radnim danom od 7,00 – 15,00 sati, na mobitel broj 098/553-509 ( gosp. Bruno Palašek )

Vozilo se može pogledati dana 27.01.2022. god., u vremenu od 9,00 do 15,00 sati, uz obaveznu prethodnu najavu na tel. 098/213-790, u odjelu Vodoopskrba i odvodnja Međimurskih voda, Strahoninec, Kolodvorska 42, prilaz iz Zapadne ulice u Čakovcu.

Sve dodatne informacije o vozilima mogu se dobiti radnim danom od 7,00 – 15,00 sati, na mobitel broj 098/213-790 ( gosp. Željko Trupković ).

Primopredaja vozila/agregata obavlja se nakon uplate ugovorene kupoprodajne cijene.

Skip to content