Implementacija i certifikacija „Sustava upravljanja kontinuitetom poslovanja – ISO 22301“ u društvu Međimurske vode d.o.o
01.09.2021.

Međimurske vode d.o.o. uspješno su provele projekt implementacije i certifikacije nove međunarodne norme „HRN EN ISO 22301:2019, Sigurnost i otpornost - Sustav upravljanja kontinuitetom poslovanja“. Nakon opsežnog audita (provjere) implementacije sustava, koji je proveo akreditirani međunarodni tim auditora iz Budimpešte, Skoplja i Zagreba, najveća svjetska certifikacijska organizacija DNV (Det Norske Veritas, sa sjedištem u Oslu) izdala je certifikat ISO 22301 (po akreditaciji UKAS London) Međimurskim vodama (slika certifikata u prilogu). Implementacijom zahtjeva nove međunarodne norme ISO 22301 Međimurske vode će, kao prva

By mvode In Uncategorized

NA POLIGONU MEĐIMURSKIH VODA PROVEDENO ISPITIVANJE SPOSOBNOSTI ZA AKREDITIRANE LABORATORIJE U HRVATSKOJ
14.04.2021.

Međimurske vode d.o.o. u suradnji s tvrtkom Infratech d.o.o. i Eurobeton d.d. uspješno su provele još jedno ispitivanje sposobnosti za laboratorije iz cijele Hrvatske koji se bave ispitivanjem vodonepropusnosti sustava odvodnje. Sve većom izgrađenosti sustava odvodnje zadnjih godina na području Međimurske županije povećana je i aktivnost laboratorija u našem kraju. Međimurske vode u organizaciji međulaboratorijskih usporedbi za koje Hrvatska akreditacijska agencija smatra uspješno sudjelovanje laboratorija njegovim najboljim načinom dokazivanja tehničke osposobljenosti, osiguravaju kvalitetu svojeg sustava i neposredno doprinose mogućnosti odabira

By mvode In Uncategorized

Upitnik o zadovoljstvu korisnika
25.02.2021.

Poštovani korisnici sustava vodoopskrbe i odvodnje! Međimurske vode d.o.o. vlastitim znanjem i djelovanjem kontinuirano osiguravaju svim sadašnjim i novim korisnicima pitku vodu u javnoj vodoopskrbi, visoke kvalitete uz opravdanu cijenu. Poticanjem lokalne zajednice u Međimurju, uz suradnju s hrvatskim i europskim institucijama, Međimurske vode d.o.o. stalno unapređuju zaštitu voda i okoliša, a time i zaštitu zdravlja i sigurnosti ljudi, širenjem i održavanjem suvremenih sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. Pri tome nam je ocjena zadovoljstva korisnika sustava vodoopskrbe i odvodnje neophodna pomoć

By mvode In Uncategorized

Završeni radovi na rekonstrukciji dijela vodoopskrbne mreže u Štefancu
15.02.2021.

U području obuhvata radova na rekonstrukciji državne ceste D3 u naselju Štefanec, završeni su svi radovi na rekonstrukciji dijela vodovodne mreže uz državnu cestu, te je u tijeku ishođenje uporabne dozvole. Međimurske vode d.o.o. financirale su radove za rekonstrukciju dijela vodoopskrbne mreže u Štefancu u vrijednosti od cca 1.470.000,00 kn (bez PDV-a). Rekonstruiran je vodovod u ukupnoj duljini 1193,00 metara, od čega 960 metara profila cjevovoda DN 225 i 233 metara profila cjevovoda DN 110. Na trasi rekonstrukcije vodovoda rekonstruirani su

By mvode In Uncategorized