Obilazak gradilišta na aglomeraciji Donja Dubrava
02.11.2020.

Prilikom posjeta gradilištima na Aglomeraciji Donja Dubrava, predstavnici medija i Međimurskih voda obišli su radove u Cirkovljanu, Donjoj Dubravi, Donjem Vidovcu i Kotoribi. Projekt izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Donja Dubrava jedan je od najvećih i najvažnijih infrastrukturnih projekata u Međimurskoj županiji. Sufinancira se iz Kohezijskog fonda Europske unije i nacionalnih sredstava (71,74% bespovratna sredstva EU-a, 11,30% Državni proračun RH, 11,30% Hrvatske vode, 5,66% jedinice lokalne samouprave). Radovi su započeli u veljači 2020.g., a završetak je

By mvode In Uncategorized

Javni oglas
23.10.2020.

Za izgradnju sanitarne kanalizacijske mreže naselja Dekanovec u sklopu aglomeracije Podturen izdana je Lokacijska dozvola, KLASA: UP/I-350-05/18-01/000019, URBROJ: 2109/1-09-1/01-19-0010 od 12. studenoga 2019. godine po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije. POZIVAJU SE VLASNICI I OSOBE KOJE IMAJU PRAVNI INTERES da sa Međimurskim vodama d.o.o. Čakovec kao korisnikom služnosti (nepotpuno izvlaštenje), zaključe ugovore o osnivanju prava služnosti temeljem procijenjene vrijednosti nekretnina. Javni oglas

By mvode In Uncategorized

MEĐIMURSKE VODE IMPLEMENTIRALE SUSTAV ZA EKONOMIČNO PLANIRANJE RAZVOJA I UČINKOVITO UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM
20.10.2020.

Međimurske vode se kao i drugi svjetski isporučitelji vodnih usluga susreću s izazovima sigurne i dugoročno održive opskrbe pitkom vodom,  očuvanja vodnih resursa na dugi rok i modelom upravljanja vodoopskrbnim sustavom u skladu sa suvremenim standardima i zahtjevima. Kako bi odgovorili na te izazove Međimurske vode pokrenule su niz projekata poboljšanja vodno komunalne infrastrukture uključujući upravljanje i optimiranje pogona u sklopu čega je upravo završena implementacija suvremenog sustava za ekonomično planiranje razvoja vodoopskrbnog sustava i učinkovito upravljanje u realnom vremenu. Projektom je digitaliziran vodoopskrbni sustav na način

By mvode In Uncategorized

AGLOMERACIJA MURSKO SREDIŠĆE – izgradnja sustava odvodnje – informacije o kontaktima za radove na gradilištima
05.10.2020.

Poštovani građani, Obavještavamo vas da radove na izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda na području Aglomeracije Mursko Središće izvodi tvrtka Tegra d.o.o. Čakovec sa svojim podizvoditeljima, te vas upućujemo da se za sve eventualne probleme na gradilištima obratite direktno predstavnicima izvođača na gradilištu, na niže navedene kontakte, a u uredovno vrijeme moguće je kontaktirati i predstavnike naručitelja, Međimurske vode d.o.o. Čakovec, također na niže navedene kontakte. Kontakt osobe za radove na gradilištu te eventualne upite i primjedbe od strane krajnjih korisnika su: Vlado Dražanić, ing.geot., Inženjer gradilišta, mob: 098/465 449, mail: vlado.drzanic@tegra.hr Miroslav Žganec,  ing. okoliša.,

By mvode In Uncategorized

AGLOMERACIJA DONJA DUBRAVA – izgradnja sustava odvodnje – informacije o kontaktima za radove na gradilištima
05.10.2020.

Poštovani građani, Obavještavamo vas da radove na izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda na području Aglomeracije Donja Dubrava izvode tvrtke Tegra d.o.o. Čakovec i Szabadics Nagykanizsa sa svojim podizvoditeljima, te vas upućujemo da se za sve eventualne probleme na gradilištima obratite direktno predstavnicima izvođača na gradilištu, na niže navedene kontakte, a u uredovno vrijeme moguće je kontaktirati i predstavnike naručitelja, Međimurske vode d.o.o. Čakovec, također na niže navedene kontakte. Kontakt osobe za radove na gradilištu te eventualne upite i primjedbe od strane krajnjih korisnika su: Ivica Kirin, dipl. ing.građ., Predstavnik Izvođača, mob: 098/393 045, mail:

By mvode In Uncategorized

ZAVRŠENA JE IZGRADNJA VODOVODNE I KANALIZACIJSKE MREŽE U ZONI „BREZJE“ U MIHOVLJANU
11.09.2020.

Na području Grada Čakovca, u naselju Mihovljan  - zona „Brezje“ završeni su radovi na izgradnji vodovodne mreže u ukupnoj dužini od 1306 metara profila cjevovoda DN 110  te kanalizacijske mreže u dužini od 1300 metara profila DN 90 – DN 400, uključujući i jednu crpnu stanicu. Izgradnjom navedene infrastrukture stvoreni su uvjeti za priključenje na javni sustav vodoopskrbe i odvodnje približno stotinjak novih gradilišta. Radovi su se izvodili prema glavnim projektima i pripadajućim građevinskim dozvolama. Projekt je sufinanciran iz Programa ruralnog

By mvode In Uncategorized