OBAVIJEST POTROŠAČIMA VODE
17.12.2020.

Obavijest potrošačima vode u naseljima Cirkovljan, Hemuševec, Draškovec, Oporovec, Čukovec, Donji Mihaljevec, Sveta Marija, Donji Vidovec, Donja Dubrava i Kotoriba. U petak 18. prosinca 2020. godine  u planiranom vremenu od 13,00 do 18,00 sati vršit će se radovi na vodoopskrbnoj mreži. Zbog izvođenja radova doći će do pada tlaka u vodoopskrbnom sustavu navedenih naselja, a u dijelovima naselja i do privremenog prekida vodoopskrbe. Međimurske vode zahvaljuju  potrošačima vode na strpljenju i razumijevanju. S poštovanjem, VODITELJ VODOOPSKRBE: Dragutin Vadlja, dipl.ing.građ.

By mvode In Uncategorized

Predstavljen napredak na projektu ‘Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Mursko Središće’
09.12.2020.

Vjerujemo da će svi planirani radovi biti izvedeni kvalitetno i u skladu s ugovorom te da će projekt u cijelosti biti završen na zadovoljstvo krajnjih korisnika, a to su građani s područja Grada Murskog Središća i okolnih općina, istaknuo je direktor Međimurskih voda, Vladimir Topolnjak Povodom obilježavanja gradskog blagdana – blagdana Svete Barbare, u Centru za kulturu „Rudar“ u Murskom Središću predstavljeni su najvažniji projekti, vrijednosti preko 300 milijuna kuna: Projekt izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Mursko Središće

By mvode In Uncategorized

Obilazak gradilišta na aglomeraciji Mursko Središće
16.11.2020.

Prilikom posjeta gradilištima na Aglomeraciji Mursko Središće, predstavnici medija i Međimurskih voda obišli su naselja na kojima se izvode  radovi na izgradnji kanalizacijskog sustava odvodnje otpadnih voda. Projekt Aglomeracije Mursko Središće, uz aglomeraciju Donja Dubrava, spada u jedan od najvećih infrastrukturnih projekata u Međimurskoj županiji. Ugovor za izgradnju sustava odvodnje potpisan tijekom rujna 2019. s Tegrom iz Čakovca vrijedan je 166.098.426,33 kn bez PDV-a, a sufinancira se iz Kohezijskog fonda Europske unije i nacionalnih sredstava, odnosno 70,84% su

By mvode In Uncategorized

Javni poziv za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću u donošenju općeg akta – OPĆI UVJETI ISPORUKE VODNIH USLUGA
02.11.2020.

Poštovani! Međimurske vode d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, namjeravaju uputiti Skupštini društva prijedlog Općih uvjeta isporuke vodnih usluga. U skladu sa člankom 40. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19), javni isporučitelj vodnih usluga dužan je donijeti opće uvjete isporuke vodnih usluga i postupati u skladu s njima. Opći uvjeti isporuke vodnih usluga imaju pravnu prirodu općih uvjeta ugovora o isporuci vodnih usluga. Ako se tijekom važenja ugovora o isporuci vodnih usluga donesu novi ili izmijene važeći opći uvjeti isporuke vodnih usluga,

By mvode In Uncategorized

Obilazak gradilišta na aglomeraciji Donja Dubrava
02.11.2020.

Prilikom posjeta gradilištima na Aglomeraciji Donja Dubrava, predstavnici medija i Međimurskih voda obišli su radove u Cirkovljanu, Donjoj Dubravi, Donjem Vidovcu i Kotoribi. Projekt izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Donja Dubrava jedan je od najvećih i najvažnijih infrastrukturnih projekata u Međimurskoj županiji. Sufinancira se iz Kohezijskog fonda Europske unije i nacionalnih sredstava (71,74% bespovratna sredstva EU-a, 11,30% Državni proračun RH, 11,30% Hrvatske vode, 5,66% jedinice lokalne samouprave). Radovi su započeli u veljači 2020.g., a završetak je

By mvode In Uncategorized

Javni oglas
23.10.2020.

Za izgradnju sanitarne kanalizacijske mreže naselja Dekanovec u sklopu aglomeracije Podturen izdana je Lokacijska dozvola, KLASA: UP/I-350-05/18-01/000019, URBROJ: 2109/1-09-1/01-19-0010 od 12. studenoga 2019. godine po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije. POZIVAJU SE VLASNICI I OSOBE KOJE IMAJU PRAVNI INTERES da sa Međimurskim vodama d.o.o. Čakovec kao korisnikom služnosti (nepotpuno izvlaštenje), zaključe ugovore o osnivanju prava služnosti temeljem procijenjene vrijednosti nekretnina. Javni oglas

By mvode In Uncategorized