Potpisan ugovor o izgradnji kanalizacijske mreže u Čehovcu

U Prelogu je u petak, 15. srpnja 2016.,  potpisan Ugovor o izgradnji sanitarne i oborinske kanalizacije u naselju Čehovec. Sporazum su potpisali Vladimir Topolnjak, direktor Međimurskih voda d.o.o. koje su nositelj investicije, te Ivan Kolarić, predsjednik uprave Tegre d.o.o. Čakovec, za zajednicu ponuditelja koju čine Tegra d.o.o. Čakovec, Hidrotehnika d.o.o. Savska Ves i Vodogradnja d.d. Varaždin.
Svečanost potpisivanja održana je u Caffe baru Marina u Prelogu. Uz gradonačelnika Grada Preloga Ljubomira Kolareka svečanosti su nazočili zamjenik gradonačelnika Zdravko Kvakan, predsjednik Gradskog vijeća Grada Preloga Goran Gotal, predsjednik Mjesnog odbora Čehovec Matija Strahija, te Saša Sabolić, predsjednik uprave Hidrotehnike d.o.o. Savska Ves.
Gradonačelnik Grada Preloga Ljubomir Kolarek istakao je veliko zadovoljstvo što su posao dobile domaće tvrtke, te istakao da će izgradnja kanalizacije donijeti i bolje životne uvjete mještanima Čehovca.
Uz to bitno će se povećati sigurnost prometa jer će Županijska uprava za ceste i Grad Prelog uložiti u rekonstrukciju i modernizaciju prometnica u Čehovcu oko 6 mil. kn u ovoj i slijedećoj godini.
Zadovoljstvo sa izvođenjem radova istakao je i predsjednik  Mjesnog odbora Čehovec Matija Strahija.
Direktor Međimurskih voda d.o.o. Vladimir Topolnjak istaknuo je da je investicija pripremana pune dvije godine zajedno sa Gradom Prelogom.  Pred Gradom Prelogom predstoje velika ulaganja u sustav odvodnje u svojim naseljima, koja pripadaju u čak tri aglomeracije i to Donja Dubrava, Donji Kraljevec (naselje Čehovec) i Podbrest (Grad Prelog i Otok). Gradnja u Čehovcu započinje u kolovozu ove godine,  pripreme za aglomeraciju Donja Dubrava u završnoj su fazi, te se natječaj za izvođenje  radova planira provesti ove godine, a u 2017. godini planira se provesti natječaj za izvođenje radova aglomeracije Podbrest. Direktor je pohvalio dobru suradnju Županijske uprave za ceste i Grada Preloga na planiranom uređenju prometnica u Čehovcu, koji radovi se planiraju paralelno sa izgradnjom kanalizacije.
Ivan Kolarić u ime zajednice ponuditelja zahvalio je na dodijeljenom poslu, te istaknuo da će izvođači opravdati ukazano povjerenje.
Međimurske vode d.o.o. kao nositelj investicije provele su objedinjeni natječaj za odabir izvođača radova na izgradnji sanitarne i oborinske kanalizacije te za vršenje stručnog nadzora.
Ugovorena vrijednost radova iznosi 7.110.463,94 kn, od čega za izgradnju sanitarne kanalizacije  6.068.548,96 kn, a za izgradnju oborinske kanalizacije 1.041.914,98 kn. 
Za vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova postupak je u tijeku.
Ukupno će se izvesti 6.505 m sanitarne kanalizacijske mreže (od čega gravitacijske kanalizacije profila DN 300 – 4.479 m i  tlačne kanalizacije profila DN 90 – 2.026 m) sa tri precrpne stanice, kapaciteta 5 l/s i 1.465 m oborinske kanalizacije, profila DN 400. Sanitarne otpadne vode transportirati će se prema kanalizacijskom sustavu Općine Donji Kraljevec, odnosno na UPOV Donji Kraljevec.
Planirano financiranje radova na izgradnji sanitarne kanalizacije predviđeno je sredstvima Hrvatskih voda i Grada Preloga u omjeru 80:20, a radove na izgradnji oborinske kanalizacije financirati će Grad Prelog.
Predvidivi rok za završetak provedbe svih aktivnosti na izgradnji kanalizacije Čehovec te rekonstrukciji prometnica  je do polovice 2017. godine.

3631_15894_dsc4712 3631_15897_dsc4730 3631_15898_dsc4740 3631_15899_dsc4745 3631_15902_dsc4767

Skip to content