Poziv na prethodno savjetovanje za pripremu i provedbu otvorenog postupka javne nabave

Međimurske vode d.o.o. Čakovec, kao Naručitelj, priprema postupak javne nabave male vrijednosti za  predmet nabave: RADOVI NA REKONSTRUKCIJI MAGISTRALNOG VODOVODA PEKLENICA – KRIŠTANOVEC, I. FAZA, VRATIŠINEC (dionica ZK3 – ZK7-OV), evidencijski broj nabave M-44/2022.

Poziv na prethodno savjetovanje

Dokumentacija o nabavi

Situacija (.7z)

Troškovnik (.xlsx)

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

Skip to content