Poziv na prethodno savjetovanje za pripremu i provedbu otvorenog postupka javne nabave

Međimurske vode d.o.o. Čakovec, kao Naručitelj, priprema postupak javne nabave male vrijednosti za  predmet nabave: Izgradnja integriranih solarnih elektrana na lokacijama UPOV-a Čakovec, Podturen i Novo Selo na Dravi, evidencijski broj nabave M-27/2022.

Poziv na prethodno savjetovanje (.pdf)

Dokumentacija o nabavi (.pdf)

Troškovnik GRUPA 1. UPOV Čakovec (.xlsx)

Troškovnik GRUPA 2. UPOV Podturen (.xlsx)

Troškovnik GRUPA 3. UPOV Novo Selo na Dravi (.xlsx)

Prilog 1 (.7z)

Prilog 2 (.7z)

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju (.pdf)

Skip to content