Poziv na prethodno savjetovanje za pripremu i provedbu otvorenog postupka javne nabave

Međimurske vode d.o.o. Čakovec, kao Naručitelj, priprema postupak javne nabave velike vrijednosti za predmet nabave: DOGRADNJA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA I IZGRADNJA POLJA ZA OZEMLJAVANJE MULJA AGLOMERACIJE “PODTUREN“ evidencijski broj nabave EV-V-02/2021.

Poziv na prethodno savjetovanje (.pdf)
Dokumentacija o nabavi – knjiga 1 (.pdf)
Dokumentacija o nabavi – knjiga 2 (.pdf)
Dokumentacija o nabavi – knjiga 3 (.pdf)
Dokumentacija o nabavi – knjiga 4 (.pdf)
Dokumentacija o nabavi – knjiga 5 (.pdf)

Skip to content