Poziv na prethodno savjetovanje za pripremu i provedbu otvorenog postupka javne nabave

Međimurske vode d.o.o. Čakovec, kao Naručitelj, priprema postupak javne nabave male vrijednosti za predmet nabave:

Izvođenje radova na izgradnji produžetka kanalizacijske mreže u Ulici Rudolfa Steinera Čakovec

Poziv za prethodno savjetovanje (.pdf)

Dokumentacija o nabavi (.pdf)

Troškovnik (.pdf)

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju (.pdf)

Skip to content