Poziv na prethodno savjetovanje za pripremu i provedbu otvorenog postupka javne nabave

Međimurske vode d.o.o. Čakovec, kao Naručitelj, priprema postupak javne nabave male vrijednosti za predmet nabave:

KOMUNALNA OPREMA ZA ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE PODBREST, Evidencijski broj nabave EV-M-30/2021

Poziv na prethodno savjetovanje (PDF)

Don Oprema_Troškovnik (PDF)

Don Oprema (PDF)

Skip to content