Poziv na prethodno savjetovanje

Međimurske vode d.o.o. Čakovec, kao Naručitelj, priprema postupak javne nabave male vrijednosti za  predmet nabave: Izgradnja okna automatske grube rešetke u sklopu uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Čakovcu, evidencijski broj nabave M-19/2022.

Poziv

Dokumentacija o nabavi

Mapa 1 – Glavni projekt

Mapa 2 -Elektrotehnički projekt

Mapa 3 – Strojarski projekt

Troškovnik

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

Skip to content