Sa zadovoljstvom Vas izvještavamo da su Međimurske vode d.o.o. Čakovec, kao nositelj investicije, završile izgradnju javnog sustava odvodnje aglomeracije Novo Selo na Dravi, na području naselja Kuršanec, Šandorovec, Novo Selo na Dravi i Totovec.      
Tijekom izvođenja radova svako kućanstvo obišao je predstavnik Međimurskih voda d.o.o. ili izvođača radova, a radi uvida na licu mjesta i dogovora oko smještaja priključnog kontrolnog okna na parceli vlasnika odnosno korisnika nekretnine, a nakon čega je za svakog korisnika izveden kanalizacijski priključak i priključno odnosno kontrolno okno.
Ovim putem Vas pozivamo, ukoliko još niste to učinili, da izvedete vašu internu kanalizaciju neposredno do izvedenog priključnog okna na Vašoj parceli (bez priključenja vaše interne kanalizacije na sustav odvodnje).
Priključenje vaše interne kanalizacije na sustav javne odvodnje odnosno izvedeno kontrolno okno moći ćete izvršiti odmah, nakon što sklopite s Međimurskim vodama d.o.o., Ugovor o priključenju na sustav odvodnje i korištenju usluga odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.
Posebno smatramo bitnim napomenuti da se priključenje vrši direktno na kanalizacijski sustav, što znači da nakon priključenja septička jama više ne smije biti u funkciji, a fekalne vode direktno će prihvaćati novoizgrađeni kanalizacijski sustav. Također, strogo je zabranjeno i korištenje  priključka za ispuštanje oborinskih voda u odvodni sustav.
Napominjemo da  je radi zaštite voda, okoliša i zdravlja ljudi zakonodavac  propisao obvezu priključenja građana na komunalne vodne građevine, pa je člankom 212. Zakona o vodama ( N.N. br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14 ) propisano da je vlasnik građevine odnosno vlasnik druge nekretnine dužan priključiti svoju građevinu odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne građevine ( za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju ) sukladno odluci o priključenju jedinice lokalne samouprave. U skladu s navedenom odredbom Zakona o vodama i Grada Čakovca Odlukom o priključenju na komunalne vodne građevine, od 18.11.2010. god., također je utvrdila obvezu priključenja svojih mještana na komunalne vodne građevine.
Sukladno svemu navedenom pozivamo Vas na sklapanje ugovora o priključenju Vaše nekretnine na javni sustav odvodnje (kanalizaciju) u prostorije Međimurskih voda d.o.o., na adresi Matice hrvatske 10, Čakovec.
Za sklapanje ugovora potrebna Vam je osobna iskaznica i Vaš OIB, te kopija građevinske dozvole ili izvatka iz gruntovnice  za Vašu nekretninu koja se priključuje na sustav javne odvodnje.
Za eventualne nejasnoće ili dodatna objašnjenja molimo da se obratite na adresu Međimurskih voda d.o.o. Matice hrvatske 10, Čakovec ili na telefon : 373-732 i 373-733, odnosno e-mail : korisnik@medjimurske-vode.hr .

Skip to content