Produženje roka za dostavu ponuda za prodaju stabala za sječu – topola – trupci

Mijenja se rok za dostavu ponuda, te se u uvjetima prodaje stavak 7. mijenja i sada glasi:
Rok za dostavu ponuda je 17. rujna 2021. godine do 15:00 sati.

Skip to content