PRODUŽETAK KANALIZACIJSKE MREŽE U SLAKOVCU (RUDINA BREZINDA)

Međimurske vode d.o.o. 25. rujna 2023. započinju radove na izvedbi produžetka kanalizacijske mreže u Slakovcu (Rudina Brezinda) u dužini od 46,5 metara.

Navedenim produžetkom omogućiti će se priključenje parcela u dijelu naselja Slakovec koje do sad nisu imale tu mogućnost.  Spoj projektirane kanalizacijske mreže na postojeću izvesti će se na postojeće reviziono okno koje se nalazi u parceli javnog puta u koridoru k.č. 993/7 Slakovec.

Izvođač radova je tvrtka Hidrotehnika d.o.o., a stručni nadzor nad izvođenjem radova vrši tvrtka VD Projekt d.o.o.

Završetak radova je predviđen u roku od 60 dana, a procijenjena vrijednost investicije iznosi  17.370,00 €.

Skip to content