PRODUŽETAK KANALIZACIJSKE MREŽE U ULICI KATARINE ZRINSKI U KOTORIBI

Međimurske vode d.o.o. 04. prosinca 2023. započinju radove na izvedbi produžetka kanalizacijske mreže u Ulici Katarine Zrinski u Kotoribi u dužini od 115 m.

Planirani produžetak mreže biti će namijenjen za odvodnju oborinskih voda s prometnice Ulice Katarine Zrinski, kao i za odvodnju sanitarnih otpadnih voda iz stambenih objekata predmetne ulice. Spoj projektirane kanalizacijske mreže na postojeću izvesti će se na postojeće reviziono okno koje se nalazi u Sajmišnoj ulici.

Izvođač radova je tvrtka Hidrotehnika d.o.o., a stručni nadzor nad izvođenjem radova vrši tvrtka Nord-ing d.o.o., odgovorna osoba u svojstvu nadzora Rok Magdalenić, mag.ing.aedif.

Završetak radova je predviđen krajem godine (ovisno o vremenskim uvjetima), a procijenjena vrijednost investicije iznosi cca. 52.000 €.

Skip to content