RADOVI NA REKONSTRUKCIJI DIJELA MAGISTRALNOG VODOVODA MOHOKOS – ŠTRIGOVA

Međimurske vode d.o.o. Čakovec pristupaju radovima na rekonstrukciji magistralnog vodovoda Mohokos – Štrigova (Z.O. 22 – Z.O. 26), koji prolazi kroz naselja Grabrovnik i Jalšovec.

Planirani početak radova je sredinom travnja  2023. godine dok je završetak predviđen do početka kolovoza 2023. godine.

Predviđa se izvesti rekonstrukcija posljednje, preostale dionice magistralnog vodovoda Mohokos – Štrigova, od zasunskog okna 22 do zasunskog okna 26,  u ukupnoj duljini od 1.255 m. Postojeće dotrajale PVC cijevi profila DN 225 zamijeniti će se PE-HD cijevima profila DN 225. U sklopu rekonstrukcije izvršiti će se prespajanje postojećih vodovodnih priključaka na novoizvedeni cjevovod. Rekonstrukcija vodovoda je predviđena po novoj trasi, načelno položenoj u zelenim površinama i paralelna je s postojećim vodovodom.

Izvođač radova na projektu je tvrtka Vodogradnja d.d. Varaždin, a stručni nadzor nad izvođenjem radova provodi Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Ivica Jalšovec.

Ukupna vrijednost investicije iznosi cca. 140.000,00 €.

Skip to content