REKONSTRUKCIJA MAGISTRALNOG VODOVODA ČAKOVEC – JUG

Međimurske vode d.o.o., kao Naručitelj, priprema postupak javne nabave male vrijednosti za  predmet nabave: REKONSTRUKCIJA  MAGISTRALNOG VODOVODA ČAKOVEC – JUG, evidencijski broj nabave M-26/2022.

Poziv na prethodno savjetovanje (.pdf)

Dokumentacija o nabavi (.pdf)

Situacija projektiranog stanja (.pdf)

Troškovnik (.xlsx)

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju (.pdf)

Skip to content