Rekonstrukcija vodovoda i odvodnje u okviru rekonstrukcije raskrižja Ulice Vukovarska i Vladimira Nazora u Čakovcu (ROTOR)

U području obuhvata radova na izgradnji kružnog raskrižja investitora Grada Čakovca (Ulice Vukovarska i Vladimira Nazora u Čakovcu), MEĐIMURSKE VODE d.o.o.  financiraju radove za rekonstrukciju dotrajale vodovodne i mješovite kanalizacijske mreže  u vrijednosti od cca 1.575.000,00 kn (bez PDV-a). Predmetne radove izvodi tvrtka Đurkin d.o.o. Čakovec.

Zamijenit će se  dotrajale vodovodne cijevi DN 110 mm s  cijevima DN 225 mm u dužini od 160 m  izmještanjem izvan prometnice u zelenu površinu, te  zamjena kanalizacijskog kolektora u dužini od 260 m s cijevima DN 800 mm i prespoji kanalizacijskih priključaka na novi kolektor. Na trasi rekonstrukcije rekonstruirat će se i svi postojeći vodovodni priključci. Nakon izgradnje kolektora stare dotrajale betonske  cijevi postojećeg kolektora izvadit će se iz trupa prometnice te zbrinuti prema Zakonu o otpadu.

Skip to content